Konjugácia slovesa squelch v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso squelch v angličtine.

Konjugácia slovesa squelch v prítomnom čase

Present Tense

 • I squelch
 • you squelch
 • he|she|it squelches
 • we squelch
 • you squelch
 • they squelch

Present Continuous

 • I am squelching
 • you are squelching
 • he|she|it is squelching
 • we are squelching
 • you are squelching
 • they are squelching

Present Perfect

 • I have squelched
 • you have squelched
 • he|she|it has squelched
 • we have squelched
 • you have squelched
 • they have squelched

Present Perfect Continuous

 • I have been squelching
 • you have been squelching
 • he|she|it has been squelching
 • we have been squelching
 • you have been squelching
 • they have been squelching

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa squelch v minulých časoch

Simple past

 • I squelched
 • you squelched
 • he|she|it squelched
 • we squelched
 • you squelched
 • they squelched

Past continuous

 • I was squelching
 • you were squelching
 • he|she|it was squelching
 • we were squelching
 • you were squelching
 • they were squelching

Past perfect

 • I had squelched
 • you had squelched
 • he|she|it had squelched
 • we had squelched
 • you had squelched
 • they had squelched

Past perfect continuous

 • I had been squelching
 • you had been squelching
 • he|she|it had been squelching
 • we had been squelching
 • you had been squelching
 • they had been squelching

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa squelch vo futurálnom čase

Future

 • I will squelch
 • you will squelch
 • he|she|it will squelch
 • we will squelch
 • you will squelch
 • they will squelch

Future continuous

 • I will be squelching
 • you will be squelching
 • he|she|it will be squelching
 • we will be squelching
 • you will be squelching
 • they will be squelching

Future perfect

 • I will have squelched
 • you will have squelched
 • he|she|it will have squelched
 • we will have squelched
 • you will have squelched
 • they will have squelched

Future perfect continuous

 • I will have been squelching
 • you will have been squelching
 • he|she|it will have been squelching
 • we will have been squelching
 • you will have been squelching
 • they will have been squelching

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to squelch

Present participle

 • squelching

Past participle

 • squelched

Perfect Participle

 • having squelched

Imperatív v angličtine pre sloveso to squelch

Imperative

 • squelch
 • let's squelch
 • squelch

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: brutify disband resect rightsize spew squaredance squeeze squiggle stabilise subside trouser