Konjugácia slovesa sprig v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso sprig v angličtine.

Konjugácia slovesa sprig v prítomnom čase

Present Tense

 • I sprig
 • you sprig
 • he|she|it sprigs
 • we sprig
 • you sprig
 • they sprig

Present Continuous

 • I am sprigging
 • you are sprigging
 • he|she|it is sprigging
 • we are sprigging
 • you are sprigging
 • they are sprigging

Present Perfect

 • I have sprigged
 • you have sprigged
 • he|she|it has sprigged
 • we have sprigged
 • you have sprigged
 • they have sprigged

Present Perfect Continuous

 • I have been sprigging
 • you have been sprigging
 • he|she|it has been sprigging
 • we have been sprigging
 • you have been sprigging
 • they have been sprigging

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa sprig v minulých časoch

Simple past

 • I sprigged
 • you sprigged
 • he|she|it sprigged
 • we sprigged
 • you sprigged
 • they sprigged

Past continuous

 • I was sprigging
 • you were sprigging
 • he|she|it was sprigging
 • we were sprigging
 • you were sprigging
 • they were sprigging

Past perfect

 • I had sprigged
 • you had sprigged
 • he|she|it had sprigged
 • we had sprigged
 • you had sprigged
 • they had sprigged

Past perfect continuous

 • I had been sprigging
 • you had been sprigging
 • he|she|it had been sprigging
 • we had been sprigging
 • you had been sprigging
 • they had been sprigging

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa sprig vo futurálnom čase

Future

 • I will sprig
 • you will sprig
 • he|she|it will sprig
 • we will sprig
 • you will sprig
 • they will sprig

Future continuous

 • I will be sprigging
 • you will be sprigging
 • he|she|it will be sprigging
 • we will be sprigging
 • you will be sprigging
 • they will be sprigging

Future perfect

 • I will have sprigged
 • you will have sprigged
 • he|she|it will have sprigged
 • we will have sprigged
 • you will have sprigged
 • they will have sprigged

Future perfect continuous

 • I will have been sprigging
 • you will have been sprigging
 • he|she|it will have been sprigging
 • we will have been sprigging
 • you will have been sprigging
 • they will have been sprigging

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to sprig

Present participle

 • sprigging

Past participle

 • sprigged

Perfect Participle

 • having sprigged

Imperatív v angličtine pre sloveso to sprig

Imperative

 • sprig
 • let's sprig
 • sprig

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: bring diphthongize reprieve reward spancel sprain spreadeagle spring spud sub trick yawn