Konjugácia slovesa spotlight v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso spotlight v angličtine.

Konjugácia slovesa spotlight v prítomnom čase

Present Tense

 • I spotlight
 • you spotlight
 • he|she|it spotlights
 • we spotlight
 • you spotlight
 • they spotlight

Present Continuous

 • I am spotlighting
 • you are spotlighting
 • he|she|it is spotlighting
 • we are spotlighting
 • you are spotlighting
 • they are spotlighting

Present Perfect

 • I have spotlit/spotlighted
 • you have spotlit/spotlighted
 • he|she|it has spotlit/spotlighted
 • we have spotlit/spotlighted
 • you have spotlit/spotlighted
 • they have spotlit/spotlighted

Present Perfect Continuous

 • I have been spotlighting
 • you have been spotlighting
 • he|she|it has been spotlighting
 • we have been spotlighting
 • you have been spotlighting
 • they have been spotlighting

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa spotlight v minulých časoch

Simple past

 • I spotlit/spotlighted
 • you spotlit/spotlighted
 • he|she|it spotlit/spotlighted
 • we spotlit/spotlighted
 • you spotlit/spotlighted
 • they spotlit/spotlighted

Past continuous

 • I was spotlighting
 • you were spotlighting
 • he|she|it was spotlighting
 • we were spotlighting
 • you were spotlighting
 • they were spotlighting

Past perfect

 • I had spotlit/spotlighted
 • you had spotlit/spotlighted
 • he|she|it had spotlit/spotlighted
 • we had spotlit/spotlighted
 • you had spotlit/spotlighted
 • they had spotlit/spotlighted

Past perfect continuous

 • I had been spotlighting
 • you had been spotlighting
 • he|she|it had been spotlighting
 • we had been spotlighting
 • you had been spotlighting
 • they had been spotlighting

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa spotlight vo futurálnom čase

Future

 • I will spotlight
 • you will spotlight
 • he|she|it will spotlight
 • we will spotlight
 • you will spotlight
 • they will spotlight

Future continuous

 • I will be spotlighting
 • you will be spotlighting
 • he|she|it will be spotlighting
 • we will be spotlighting
 • you will be spotlighting
 • they will be spotlighting

Future perfect

 • I will have spotlit/spotlighted
 • you will have spotlit/spotlighted
 • he|she|it will have spotlit/spotlighted
 • we will have spotlit/spotlighted
 • you will have spotlit/spotlighted
 • they will have spotlit/spotlighted

Future perfect continuous

 • I will have been spotlighting
 • you will have been spotlighting
 • he|she|it will have been spotlighting
 • we will have been spotlighting
 • you will have been spotlighting
 • they will have been spotlighting

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to spotlight

Present participle

 • spotlighting

Past participle

 • spotlit/spotlighted

Perfect Participle

 • having spotlit/spotlighted

Imperatív v angličtine pre sloveso to spotlight

Imperative

 • spotlight
 • let's spotlight
 • spotlight

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: brey dimidiate repone revitalise sovietize spoon-feed spot-weld spouse sprig stump tremble yacht