Konjugácia slovesa spire v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso spire v angličtine.

Konjugácia slovesa spire v prítomnom čase

Present Tense

 • I spire
 • you spire
 • he|she|it spires
 • we spire
 • you spire
 • they spire

Present Continuous

 • I am spiring
 • you are spiring
 • he|she|it is spiring
 • we are spiring
 • you are spiring
 • they are spiring

Present Perfect

 • I have spired
 • you have spired
 • he|she|it has spired
 • we have spired
 • you have spired
 • they have spired

Present Perfect Continuous

 • I have been spiring
 • you have been spiring
 • he|she|it has been spiring
 • we have been spiring
 • you have been spiring
 • they have been spiring

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa spire v minulých časoch

Simple past

 • I spired
 • you spired
 • he|she|it spired
 • we spired
 • you spired
 • they spired

Past continuous

 • I was spiring
 • you were spiring
 • he|she|it was spiring
 • we were spiring
 • you were spiring
 • they were spiring

Past perfect

 • I had spired
 • you had spired
 • he|she|it had spired
 • we had spired
 • you had spired
 • they had spired

Past perfect continuous

 • I had been spiring
 • you had been spiring
 • he|she|it had been spiring
 • we had been spiring
 • you had been spiring
 • they had been spiring

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa spire vo futurálnom čase

Future

 • I will spire
 • you will spire
 • he|she|it will spire
 • we will spire
 • you will spire
 • they will spire

Future continuous

 • I will be spiring
 • you will be spiring
 • he|she|it will be spiring
 • we will be spiring
 • you will be spiring
 • they will be spiring

Future perfect

 • I will have spired
 • you will have spired
 • he|she|it will have spired
 • we will have spired
 • you will have spired
 • they will have spired

Future perfect continuous

 • I will have been spiring
 • you will have been spiring
 • he|she|it will have been spiring
 • we will have been spiring
 • you will have been spiring
 • they will have been spiring

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to spire

Present participle

 • spiring

Past participle

 • spired

Perfect Participle

 • having spired

Imperatív v angličtine pre sloveso to spire

Imperative

 • spire
 • let's spire
 • spire

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: brail dialogize rendezvous retread sojourn spile spiral spirit splay stream transition work-to-rule