Konjugácia slovesa sob v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso sob v angličtine.

Konjugácia slovesa sob v prítomnom čase

Present Tense

 • I sob
 • you sob
 • he|she|it sobs
 • we sob
 • you sob
 • they sob

Present Continuous

 • I am sobbing
 • you are sobbing
 • he|she|it is sobbing
 • we are sobbing
 • you are sobbing
 • they are sobbing

Present Perfect

 • I have sobbed
 • you have sobbed
 • he|she|it has sobbed
 • we have sobbed
 • you have sobbed
 • they have sobbed

Present Perfect Continuous

 • I have been sobbing
 • you have been sobbing
 • he|she|it has been sobbing
 • we have been sobbing
 • you have been sobbing
 • they have been sobbing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa sob v minulých časoch

Simple past

 • I sobbed
 • you sobbed
 • he|she|it sobbed
 • we sobbed
 • you sobbed
 • they sobbed

Past continuous

 • I was sobbing
 • you were sobbing
 • he|she|it was sobbing
 • we were sobbing
 • you were sobbing
 • they were sobbing

Past perfect

 • I had sobbed
 • you had sobbed
 • he|she|it had sobbed
 • we had sobbed
 • you had sobbed
 • they had sobbed

Past perfect continuous

 • I had been sobbing
 • you had been sobbing
 • he|she|it had been sobbing
 • we had been sobbing
 • you had been sobbing
 • they had been sobbing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa sob vo futurálnom čase

Future

 • I will sob
 • you will sob
 • he|she|it will sob
 • we will sob
 • you will sob
 • they will sob

Future continuous

 • I will be sobbing
 • you will be sobbing
 • he|she|it will be sobbing
 • we will be sobbing
 • you will be sobbing
 • they will be sobbing

Future perfect

 • I will have sobbed
 • you will have sobbed
 • he|she|it will have sobbed
 • we will have sobbed
 • you will have sobbed
 • they will have sobbed

Future perfect continuous

 • I will have been sobbing
 • you will have been sobbing
 • he|she|it will have been sobbing
 • we will have been sobbing
 • you will have been sobbing
 • they will have been sobbing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to sob

Present participle

 • sobbing

Past participle

 • sobbed

Perfect Participle

 • having sobbed

Imperatív v angličtine pre sloveso to sob

Imperative

 • sob
 • let's sob
 • sob

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: blitz deprecate refuel repoint slop snuff soar sober soft-shoe starch tinkle wheelbarrow