Konjugácia slovesa shush v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso shush v angličtine.

Konjugácia slovesa shush v prítomnom čase

Present Tense

 • I shush
 • you shush
 • he|she|it shushes
 • we shush
 • you shush
 • they shush

Present Continuous

 • I am shushing
 • you are shushing
 • he|she|it is shushing
 • we are shushing
 • you are shushing
 • they are shushing

Present Perfect

 • I have shushed
 • you have shushed
 • he|she|it has shushed
 • we have shushed
 • you have shushed
 • they have shushed

Present Perfect Continuous

 • I have been shushing
 • you have been shushing
 • he|she|it has been shushing
 • we have been shushing
 • you have been shushing
 • they have been shushing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa shush v minulých časoch

Simple past

 • I shushed
 • you shushed
 • he|she|it shushed
 • we shushed
 • you shushed
 • they shushed

Past continuous

 • I was shushing
 • you were shushing
 • he|she|it was shushing
 • we were shushing
 • you were shushing
 • they were shushing

Past perfect

 • I had shushed
 • you had shushed
 • he|she|it had shushed
 • we had shushed
 • you had shushed
 • they had shushed

Past perfect continuous

 • I had been shushing
 • you had been shushing
 • he|she|it had been shushing
 • we had been shushing
 • you had been shushing
 • they had been shushing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa shush vo futurálnom čase

Future

 • I will shush
 • you will shush
 • he|she|it will shush
 • we will shush
 • you will shush
 • they will shush

Future continuous

 • I will be shushing
 • you will be shushing
 • he|she|it will be shushing
 • we will be shushing
 • you will be shushing
 • they will be shushing

Future perfect

 • I will have shushed
 • you will have shushed
 • he|she|it will have shushed
 • we will have shushed
 • you will have shushed
 • they will have shushed

Future perfect continuous

 • I will have been shushing
 • you will have been shushing
 • he|she|it will have been shushing
 • we will have been shushing
 • you will have been shushing
 • they will have been shushing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to shush

Present participle

 • shushing

Past participle

 • shushed

Perfect Participle

 • having shushed

Imperatív v angličtine pre sloveso to shush

Imperative

 • shush
 • let's shush
 • shush

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: banter deadlock ramaid recline shave shrink shunt shut side-dress sniggle sweet-talk upswing