Konjugácia slovesa shine v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso shine v angličtine.

Konjugácia slovesa shine v prítomnom čase

Present Tense

 • I shine
 • you shine
 • he|she|it shines
 • we shine
 • you shine
 • they shine

Present Continuous

 • I am shining
 • you are shining
 • he|she|it is shining
 • we are shining
 • you are shining
 • they are shining

Present Perfect

 • I have shone/shined
 • you have shone/shined
 • he|she|it has shone/shined
 • we have shone/shined
 • you have shone/shined
 • they have shone/shined

Present Perfect Continuous

 • I have been shining
 • you have been shining
 • he|she|it has been shining
 • we have been shining
 • you have been shining
 • they have been shining

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa shine v minulých časoch

Simple past

 • I shone/shined
 • you shone/shined
 • he|she|it shone/shined
 • we shone/shined
 • you shone/shined
 • they shone/shined

Past continuous

 • I was shining
 • you were shining
 • he|she|it was shining
 • we were shining
 • you were shining
 • they were shining

Past perfect

 • I had shone/shined
 • you had shone/shined
 • he|she|it had shone/shined
 • we had shone/shined
 • you had shone/shined
 • they had shone/shined

Past perfect continuous

 • I had been shining
 • you had been shining
 • he|she|it had been shining
 • we had been shining
 • you had been shining
 • they had been shining

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa shine vo futurálnom čase

Future

 • I will shine
 • you will shine
 • he|she|it will shine
 • we will shine
 • you will shine
 • they will shine

Future continuous

 • I will be shining
 • you will be shining
 • he|she|it will be shining
 • we will be shining
 • you will be shining
 • they will be shining

Future perfect

 • I will have shone/shined
 • you will have shone/shined
 • he|she|it will have shone/shined
 • we will have shone/shined
 • you will have shone/shined
 • they will have shone/shined

Future perfect continuous

 • I will have been shining
 • you will have been shining
 • he|she|it will have been shining
 • we will have been shining
 • you will have been shining
 • they will have been shining

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to shine

Present participle

 • shining

Past participle

 • shone/shined

Perfect Participle

 • having shone/shined

Imperatív v angličtine pre sloveso to shine

Imperative

 • shine
 • let's shine
 • shine

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: axe curse quarry readmit sell shikar shin shingle shiver slope superscribe unsteel