Konjugácia slovesa sail v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso sail v angličtine.

Konjugácia slovesa sail v prítomnom čase

Present Tense

 • I sail
 • you sail
 • he|she|it sails
 • we sail
 • you sail
 • they sail

Present Continuous

 • I am sailing
 • you are sailing
 • he|she|it is sailing
 • we are sailing
 • you are sailing
 • they are sailing

Present Perfect

 • I have sailed
 • you have sailed
 • he|she|it has sailed
 • we have sailed
 • you have sailed
 • they have sailed

Present Perfect Continuous

 • I have been sailing
 • you have been sailing
 • he|she|it has been sailing
 • we have been sailing
 • you have been sailing
 • they have been sailing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa sail v minulých časoch

Simple past

 • I sailed
 • you sailed
 • he|she|it sailed
 • we sailed
 • you sailed
 • they sailed

Past continuous

 • I was sailing
 • you were sailing
 • he|she|it was sailing
 • we were sailing
 • you were sailing
 • they were sailing

Past perfect

 • I had sailed
 • you had sailed
 • he|she|it had sailed
 • we had sailed
 • you had sailed
 • they had sailed

Past perfect continuous

 • I had been sailing
 • you had been sailing
 • he|she|it had been sailing
 • we had been sailing
 • you had been sailing
 • they had been sailing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa sail vo futurálnom čase

Future

 • I will sail
 • you will sail
 • he|she|it will sail
 • we will sail
 • you will sail
 • they will sail

Future continuous

 • I will be sailing
 • you will be sailing
 • he|she|it will be sailing
 • we will be sailing
 • you will be sailing
 • they will be sailing

Future perfect

 • I will have sailed
 • you will have sailed
 • he|she|it will have sailed
 • we will have sailed
 • you will have sailed
 • they will have sailed

Future perfect continuous

 • I will have been sailing
 • you will have been sailing
 • he|she|it will have been sailing
 • we will have been sailing
 • you will have been sailing
 • they will have been sailing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to sail

Present participle

 • sailing

Past participle

 • sailed

Perfect Participle

 • having sailed

Imperatív v angličtine pre sloveso to sail

Imperative

 • sail
 • let's sail
 • sail

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: africanize constellate pouch procreate rodomontade sack sag sain salvage serenade squirm travesty