Konjugácia slovesa sadden v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso sadden v angličtine.

Konjugácia slovesa sadden v prítomnom čase

Present Tense

 • I sadden
 • you sadden
 • he|she|it saddens
 • we sadden
 • you sadden
 • they sadden

Present Continuous

 • I am saddening
 • you are saddening
 • he|she|it is saddening
 • we are saddening
 • you are saddening
 • they are saddening

Present Perfect

 • I have saddened
 • you have saddened
 • he|she|it has saddened
 • we have saddened
 • you have saddened
 • they have saddened

Present Perfect Continuous

 • I have been saddening
 • you have been saddening
 • he|she|it has been saddening
 • we have been saddening
 • you have been saddening
 • they have been saddening

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa sadden v minulých časoch

Simple past

 • I saddened
 • you saddened
 • he|she|it saddened
 • we saddened
 • you saddened
 • they saddened

Past continuous

 • I was saddening
 • you were saddening
 • he|she|it was saddening
 • we were saddening
 • you were saddening
 • they were saddening

Past perfect

 • I had saddened
 • you had saddened
 • he|she|it had saddened
 • we had saddened
 • you had saddened
 • they had saddened

Past perfect continuous

 • I had been saddening
 • you had been saddening
 • he|she|it had been saddening
 • we had been saddening
 • you had been saddening
 • they had been saddening

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa sadden vo futurálnom čase

Future

 • I will sadden
 • you will sadden
 • he|she|it will sadden
 • we will sadden
 • you will sadden
 • they will sadden

Future continuous

 • I will be saddening
 • you will be saddening
 • he|she|it will be saddening
 • we will be saddening
 • you will be saddening
 • they will be saddening

Future perfect

 • I will have saddened
 • you will have saddened
 • he|she|it will have saddened
 • we will have saddened
 • you will have saddened
 • they will have saddened

Future perfect continuous

 • I will have been saddening
 • you will have been saddening
 • he|she|it will have been saddening
 • we will have been saddening
 • you will have been saddening
 • they will have been saddening

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to sadden

Present participle

 • saddening

Past participle

 • saddened

Perfect Participle

 • having saddened

Imperatív v angličtine pre sloveso to sadden

Imperative

 • sadden
 • let's sadden
 • sadden

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: afforest consociate pother proceed rob rustle sacrifice saddle salivate sepulchre squelch traumatise