Konjugácia slovesa route v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso route v angličtine.

Konjugácia slovesa route v prítomnom čase

Present Tense

 • I route
 • you route
 • he|she|it routes
 • we route
 • you route
 • they route

Present Continuous

 • I am routing
 • you are routing
 • he|she|it is routing
 • we are routing
 • you are routing
 • they are routing

Present Perfect

 • I have routed
 • you have routed
 • he|she|it has routed
 • we have routed
 • you have routed
 • they have routed

Present Perfect Continuous

 • I have been routing
 • you have been routing
 • he|she|it has been routing
 • we have been routing
 • you have been routing
 • they have been routing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa route v minulých časoch

Simple past

 • I routed
 • you routed
 • he|she|it routed
 • we routed
 • you routed
 • they routed

Past continuous

 • I was routing
 • you were routing
 • he|she|it was routing
 • we were routing
 • you were routing
 • they were routing

Past perfect

 • I had routed
 • you had routed
 • he|she|it had routed
 • we had routed
 • you had routed
 • they had routed

Past perfect continuous

 • I had been routing
 • you had been routing
 • he|she|it had been routing
 • we had been routing
 • you had been routing
 • they had been routing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa route vo futurálnom čase

Future

 • I will route
 • you will route
 • he|she|it will route
 • we will route
 • you will route
 • they will route

Future continuous

 • I will be routing
 • you will be routing
 • he|she|it will be routing
 • we will be routing
 • you will be routing
 • they will be routing

Future perfect

 • I will have routed
 • you will have routed
 • he|she|it will have routed
 • we will have routed
 • you will have routed
 • they will have routed

Future perfect continuous

 • I will have been routing
 • you will have been routing
 • he|she|it will have been routing
 • we will have been routing
 • you will have been routing
 • they will have been routing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to route

Present participle

 • routing

Past participle

 • routed

Perfect Participle

 • having routed

Imperatív v angličtine pre sloveso to route

Imperative

 • route
 • let's route
 • route

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: adjoin confer poo pressure riddle roughhew rout rove rubefy secularize spotlight trample