Konjugácia slovesa roll v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso roll v angličtine.

Konjugácia slovesa roll v prítomnom čase

Present Tense

 • I roll
 • you roll
 • he|she|it rolls
 • we roll
 • you roll
 • they roll

Present Continuous

 • I am rolling
 • you are rolling
 • he|she|it is rolling
 • we are rolling
 • you are rolling
 • they are rolling

Present Perfect

 • I have rolled
 • you have rolled
 • he|she|it has rolled
 • we have rolled
 • you have rolled
 • they have rolled

Present Perfect Continuous

 • I have been rolling
 • you have been rolling
 • he|she|it has been rolling
 • we have been rolling
 • you have been rolling
 • they have been rolling

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa roll v minulých časoch

Simple past

 • I rolled
 • you rolled
 • he|she|it rolled
 • we rolled
 • you rolled
 • they rolled

Past continuous

 • I was rolling
 • you were rolling
 • he|she|it was rolling
 • we were rolling
 • you were rolling
 • they were rolling

Past perfect

 • I had rolled
 • you had rolled
 • he|she|it had rolled
 • we had rolled
 • you had rolled
 • they had rolled

Past perfect continuous

 • I had been rolling
 • you had been rolling
 • he|she|it had been rolling
 • we had been rolling
 • you had been rolling
 • they had been rolling

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa roll vo futurálnom čase

Future

 • I will roll
 • you will roll
 • he|she|it will roll
 • we will roll
 • you will roll
 • they will roll

Future continuous

 • I will be rolling
 • you will be rolling
 • he|she|it will be rolling
 • we will be rolling
 • you will be rolling
 • they will be rolling

Future perfect

 • I will have rolled
 • you will have rolled
 • he|she|it will have rolled
 • we will have rolled
 • you will have rolled
 • they will have rolled

Future perfect continuous

 • I will have been rolling
 • you will have been rolling
 • he|she|it will have been rolling
 • we will have been rolling
 • you will have been rolling
 • they will have been rolling

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to roll

Present participle

 • rolling

Past participle

 • rolled

Perfect Participle

 • having rolled

Imperatív v angličtine pre sloveso to roll

Imperative

 • roll
 • let's roll
 • roll

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: accrue compromise pluralize prefigure reverberate rocket roleplay rollerblade roneo scruple spiral torment