Konjugácia slovesa rise v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso rise v angličtine.

Konjugácia slovesa rise v prítomnom čase

Present Tense

 • I rise
 • you rise
 • he|she|it rises
 • we rise
 • you rise
 • they rise

Present Continuous

 • I am rising
 • you are rising
 • he|she|it is rising
 • we are rising
 • you are rising
 • they are rising

Present Perfect

 • I have risen
 • you have risen
 • he|she|it has risen
 • we have risen
 • you have risen
 • they have risen

Present Perfect Continuous

 • I have been rising
 • you have been rising
 • he|she|it has been rising
 • we have been rising
 • you have been rising
 • they have been rising

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa rise v minulých časoch

Simple past

 • I rose
 • you rose
 • he|she|it rose
 • we rose
 • you rose
 • they rose

Past continuous

 • I was rising
 • you were rising
 • he|she|it was rising
 • we were rising
 • you were rising
 • they were rising

Past perfect

 • I had risen
 • you had risen
 • he|she|it had risen
 • we had risen
 • you had risen
 • they had risen

Past perfect continuous

 • I had been rising
 • you had been rising
 • he|she|it had been rising
 • we had been rising
 • you had been rising
 • they had been rising

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa rise vo futurálnom čase

Future

 • I will rise
 • you will rise
 • he|she|it will rise
 • we will rise
 • you will rise
 • they will rise

Future continuous

 • I will be rising
 • you will be rising
 • he|she|it will be rising
 • we will be rising
 • you will be rising
 • they will be rising

Future perfect

 • I will have risen
 • you will have risen
 • he|she|it will have risen
 • we will have risen
 • you will have risen
 • they will have risen

Future perfect continuous

 • I will have been rising
 • you will have been rising
 • he|she|it will have been rising
 • we will have been rising
 • you will have been rising
 • they will have been rising

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to rise

Present participle

 • rising

Past participle

 • risen

Perfect Participle

 • having risen

Imperatív v angličtine pre sloveso to rise

Imperative

 • rise
 • let's rise
 • rise

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: abuse compartmentalise pleasure precipitate retrench ringfence ripple risk roar screech specify toilet-train