Konjugácia slovesa riddle v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso riddle v angličtine.

Konjugácia slovesa riddle v prítomnom čase

Present Tense

 • I riddle
 • you riddle
 • he|she|it riddles
 • we riddle
 • you riddle
 • they riddle

Present Continuous

 • I am riddling
 • you are riddling
 • he|she|it is riddling
 • we are riddling
 • you are riddling
 • they are riddling

Present Perfect

 • I have riddled
 • you have riddled
 • he|she|it has riddled
 • we have riddled
 • you have riddled
 • they have riddled

Present Perfect Continuous

 • I have been riddling
 • you have been riddling
 • he|she|it has been riddling
 • we have been riddling
 • you have been riddling
 • they have been riddling

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa riddle v minulých časoch

Simple past

 • I riddled
 • you riddled
 • he|she|it riddled
 • we riddled
 • you riddled
 • they riddled

Past continuous

 • I was riddling
 • you were riddling
 • he|she|it was riddling
 • we were riddling
 • you were riddling
 • they were riddling

Past perfect

 • I had riddled
 • you had riddled
 • he|she|it had riddled
 • we had riddled
 • you had riddled
 • they had riddled

Past perfect continuous

 • I had been riddling
 • you had been riddling
 • he|she|it had been riddling
 • we had been riddling
 • you had been riddling
 • they had been riddling

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa riddle vo futurálnom čase

Future

 • I will riddle
 • you will riddle
 • he|she|it will riddle
 • we will riddle
 • you will riddle
 • they will riddle

Future continuous

 • I will be riddling
 • you will be riddling
 • he|she|it will be riddling
 • we will be riddling
 • you will be riddling
 • they will be riddling

Future perfect

 • I will have riddled
 • you will have riddled
 • he|she|it will have riddled
 • we will have riddled
 • you will have riddled
 • they will have riddled

Future perfect continuous

 • I will have been riddling
 • you will have been riddling
 • he|she|it will have been riddling
 • we will have been riddling
 • you will have been riddling
 • they will have been riddling

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to riddle

Present participle

 • riddling

Past participle

 • riddled

Perfect Participle

 • having riddled

Imperatív v angličtine pre sloveso to riddle

Imperative

 • riddle
 • let's riddle
 • riddle

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: abet commence plagiarise powernap result rhyme rid ride right-click scoff sovietize tinplate