Konjugácia slovesa rhubarb v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso rhubarb v angličtine.

Konjugácia slovesa rhubarb v prítomnom čase

Present Tense

 • I rhubarb
 • you rhubarb
 • he|she|it rhubarbs
 • we rhubarb
 • you rhubarb
 • they rhubarb

Present Continuous

 • I am rhubarbing
 • you are rhubarbing
 • he|she|it is rhubarbing
 • we are rhubarbing
 • you are rhubarbing
 • they are rhubarbing

Present Perfect

 • I have rhubarbed
 • you have rhubarbed
 • he|she|it has rhubarbed
 • we have rhubarbed
 • you have rhubarbed
 • they have rhubarbed

Present Perfect Continuous

 • I have been rhubarbing
 • you have been rhubarbing
 • he|she|it has been rhubarbing
 • we have been rhubarbing
 • you have been rhubarbing
 • they have been rhubarbing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa rhubarb v minulých časoch

Simple past

 • I rhubarbed
 • you rhubarbed
 • he|she|it rhubarbed
 • we rhubarbed
 • you rhubarbed
 • they rhubarbed

Past continuous

 • I was rhubarbing
 • you were rhubarbing
 • he|she|it was rhubarbing
 • we were rhubarbing
 • you were rhubarbing
 • they were rhubarbing

Past perfect

 • I had rhubarbed
 • you had rhubarbed
 • he|she|it had rhubarbed
 • we had rhubarbed
 • you had rhubarbed
 • they had rhubarbed

Past perfect continuous

 • I had been rhubarbing
 • you had been rhubarbing
 • he|she|it had been rhubarbing
 • we had been rhubarbing
 • you had been rhubarbing
 • they had been rhubarbing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa rhubarb vo futurálnom čase

Future

 • I will rhubarb
 • you will rhubarb
 • he|she|it will rhubarb
 • we will rhubarb
 • you will rhubarb
 • they will rhubarb

Future continuous

 • I will be rhubarbing
 • you will be rhubarbing
 • he|she|it will be rhubarbing
 • we will be rhubarbing
 • you will be rhubarbing
 • they will be rhubarbing

Future perfect

 • I will have rhubarbed
 • you will have rhubarbed
 • he|she|it will have rhubarbed
 • we will have rhubarbed
 • you will have rhubarbed
 • they will have rhubarbed

Future perfect continuous

 • I will have been rhubarbing
 • you will have been rhubarbing
 • he|she|it will have been rhubarbing
 • we will have been rhubarbing
 • you will have been rhubarbing
 • they will have been rhubarbing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to rhubarb

Present participle

 • rhubarbing

Past participle

 • rhubarbed

Perfect Participle

 • having rhubarbed

Imperatív v angličtine pre sloveso to rhubarb

Imperative

 • rhubarb
 • let's rhubarb
 • rhubarb

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: combine pity pounce restate rewind rhapsodize rhyme ridge scheme sortie tin