Konjugácia slovesa restart v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso restart v angličtine.

Konjugácia slovesa restart v prítomnom čase

Present Tense

 • I restart
 • you restart
 • he|she|it restarts
 • we restart
 • you restart
 • they restart

Present Continuous

 • I am restarting
 • you are restarting
 • he|she|it is restarting
 • we are restarting
 • you are restarting
 • they are restarting

Present Perfect

 • I have restarted
 • you have restarted
 • he|she|it has restarted
 • we have restarted
 • you have restarted
 • they have restarted

Present Perfect Continuous

 • I have been restarting
 • you have been restarting
 • he|she|it has been restarting
 • we have been restarting
 • you have been restarting
 • they have been restarting

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa restart v minulých časoch

Simple past

 • I restarted
 • you restarted
 • he|she|it restarted
 • we restarted
 • you restarted
 • they restarted

Past continuous

 • I was restarting
 • you were restarting
 • he|she|it was restarting
 • we were restarting
 • you were restarting
 • they were restarting

Past perfect

 • I had restarted
 • you had restarted
 • he|she|it had restarted
 • we had restarted
 • you had restarted
 • they had restarted

Past perfect continuous

 • I had been restarting
 • you had been restarting
 • he|she|it had been restarting
 • we had been restarting
 • you had been restarting
 • they had been restarting

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa restart vo futurálnom čase

Future

 • I will restart
 • you will restart
 • he|she|it will restart
 • we will restart
 • you will restart
 • they will restart

Future continuous

 • I will be restarting
 • you will be restarting
 • he|she|it will be restarting
 • we will be restarting
 • you will be restarting
 • they will be restarting

Future perfect

 • I will have restarted
 • you will have restarted
 • he|she|it will have restarted
 • we will have restarted
 • you will have restarted
 • they will have restarted

Future perfect continuous

 • I will have been restarting
 • you will have been restarting
 • he|she|it will have been restarting
 • we will have been restarting
 • you will have been restarting
 • they will have been restarting

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to restart

Present participle

 • restarting

Past participle

 • restarted

Perfect Participle

 • having restarted

Imperatív v angličtine pre sloveso to restart

Imperative

 • restart
 • let's restart
 • restart

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: cloture petition plump repay respawn rest restate resume saccharize snake tenderise