Konjugácia slovesa renew v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso renew v angličtine.

Konjugácia slovesa renew v prítomnom čase

Present Tense

 • I renew
 • you renew
 • he|she|it renews
 • we renew
 • you renew
 • they renew

Present Continuous

 • I am renewing
 • you are renewing
 • he|she|it is renewing
 • we are renewing
 • you are renewing
 • they are renewing

Present Perfect

 • I have renewed
 • you have renewed
 • he|she|it has renewed
 • we have renewed
 • you have renewed
 • they have renewed

Present Perfect Continuous

 • I have been renewing
 • you have been renewing
 • he|she|it has been renewing
 • we have been renewing
 • you have been renewing
 • they have been renewing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa renew v minulých časoch

Simple past

 • I renewed
 • you renewed
 • he|she|it renewed
 • we renewed
 • you renewed
 • they renewed

Past continuous

 • I was renewing
 • you were renewing
 • he|she|it was renewing
 • we were renewing
 • you were renewing
 • they were renewing

Past perfect

 • I had renewed
 • you had renewed
 • he|she|it had renewed
 • we had renewed
 • you had renewed
 • they had renewed

Past perfect continuous

 • I had been renewing
 • you had been renewing
 • he|she|it had been renewing
 • we had been renewing
 • you had been renewing
 • they had been renewing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa renew vo futurálnom čase

Future

 • I will renew
 • you will renew
 • he|she|it will renew
 • we will renew
 • you will renew
 • they will renew

Future continuous

 • I will be renewing
 • you will be renewing
 • he|she|it will be renewing
 • we will be renewing
 • you will be renewing
 • they will be renewing

Future perfect

 • I will have renewed
 • you will have renewed
 • he|she|it will have renewed
 • we will have renewed
 • you will have renewed
 • they will have renewed

Future perfect continuous

 • I will have been renewing
 • you will have been renewing
 • he|she|it will have been renewing
 • we will have been renewing
 • you will have been renewing
 • they will have been renewing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to renew

Present participle

 • renewing

Past participle

 • renewed

Perfect Participle

 • having renewed

Imperatív v angličtine pre sloveso to renew

Imperative

 • renew
 • let's renew
 • renew

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: choose pash picture rehabilitate rename renegotiate renounce reorient ring-fence skunk synthesise