Konjugácia slovesa proceed v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso proceed v angličtine.

Konjugácia slovesa proceed v prítomnom čase

Present Tense

 • I proceed
 • you proceed
 • he|she|it proceeds
 • we proceed
 • you proceed
 • they proceed

Present Continuous

 • I am proceeding
 • you are proceeding
 • he|she|it is proceeding
 • we are proceeding
 • you are proceeding
 • they are proceeding

Present Perfect

 • I have proceeded
 • you have proceeded
 • he|she|it has proceeded
 • we have proceeded
 • you have proceeded
 • they have proceeded

Present Perfect Continuous

 • I have been proceeding
 • you have been proceeding
 • he|she|it has been proceeding
 • we have been proceeding
 • you have been proceeding
 • they have been proceeding

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa proceed v minulých časoch

Simple past

 • I proceeded
 • you proceeded
 • he|she|it proceeded
 • we proceeded
 • you proceeded
 • they proceeded

Past continuous

 • I was proceeding
 • you were proceeding
 • he|she|it was proceeding
 • we were proceeding
 • you were proceeding
 • they were proceeding

Past perfect

 • I had proceeded
 • you had proceeded
 • he|she|it had proceeded
 • we had proceeded
 • you had proceeded
 • they had proceeded

Past perfect continuous

 • I had been proceeding
 • you had been proceeding
 • he|she|it had been proceeding
 • we had been proceeding
 • you had been proceeding
 • they had been proceeding

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa proceed vo futurálnom čase

Future

 • I will proceed
 • you will proceed
 • he|she|it will proceed
 • we will proceed
 • you will proceed
 • they will proceed

Future continuous

 • I will be proceeding
 • you will be proceeding
 • he|she|it will be proceeding
 • we will be proceeding
 • you will be proceeding
 • they will be proceeding

Future perfect

 • I will have proceeded
 • you will have proceeded
 • he|she|it will have proceeded
 • we will have proceeded
 • you will have proceeded
 • they will have proceeded

Future perfect continuous

 • I will have been proceeding
 • you will have been proceeding
 • he|she|it will have been proceeding
 • we will have been proceeding
 • you will have been proceeding
 • they will have been proceeding

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to proceed

Present participle

 • proceeding

Past participle

 • proceeded

Perfect Participle

 • having proceeded

Imperatív v angličtine pre sloveso to proceed

Imperative

 • proceed
 • let's proceed
 • proceed

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: blackguard monotonize nid-nod predicate privateer probe process profane randomize rightsize softland