Konjugácia slovesa print v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso print v angličtine.

Konjugácia slovesa print v prítomnom čase

Present Tense

 • I print
 • you print
 • he|she|it prints
 • we print
 • you print
 • they print

Present Continuous

 • I am printing
 • you are printing
 • he|she|it is printing
 • we are printing
 • you are printing
 • they are printing

Present Perfect

 • I have printed
 • you have printed
 • he|she|it has printed
 • we have printed
 • you have printed
 • they have printed

Present Perfect Continuous

 • I have been printing
 • you have been printing
 • he|she|it has been printing
 • we have been printing
 • you have been printing
 • they have been printing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa print v minulých časoch

Simple past

 • I printed
 • you printed
 • he|she|it printed
 • we printed
 • you printed
 • they printed

Past continuous

 • I was printing
 • you were printing
 • he|she|it was printing
 • we were printing
 • you were printing
 • they were printing

Past perfect

 • I had printed
 • you had printed
 • he|she|it had printed
 • we had printed
 • you had printed
 • they had printed

Past perfect continuous

 • I had been printing
 • you had been printing
 • he|she|it had been printing
 • we had been printing
 • you had been printing
 • they had been printing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa print vo futurálnom čase

Future

 • I will print
 • you will print
 • he|she|it will print
 • we will print
 • you will print
 • they will print

Future continuous

 • I will be printing
 • you will be printing
 • he|she|it will be printing
 • we will be printing
 • you will be printing
 • they will be printing

Future perfect

 • I will have printed
 • you will have printed
 • he|she|it will have printed
 • we will have printed
 • you will have printed
 • they will have printed

Future perfect continuous

 • I will have been printing
 • you will have been printing
 • he|she|it will have been printing
 • we will have been printing
 • you will have been printing
 • they will have been printing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to print

Present participle

 • printing

Past participle

 • printed

Perfect Participle

 • having printed

Imperatív v angličtine pre sloveso to print

Imperative

 • print
 • let's print
 • print

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: bitch molest nettle precis prickle prink prioritise probe rally ridge socialize