Konjugácia slovesa prime v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso prime v angličtine.

Konjugácia slovesa prime v prítomnom čase

Present Tense

 • I prime
 • you prime
 • he|she|it primes
 • we prime
 • you prime
 • they prime

Present Continuous

 • I am priming
 • you are priming
 • he|she|it is priming
 • we are priming
 • you are priming
 • they are priming

Present Perfect

 • I have primed
 • you have primed
 • he|she|it has primed
 • we have primed
 • you have primed
 • they have primed

Present Perfect Continuous

 • I have been priming
 • you have been priming
 • he|she|it has been priming
 • we have been priming
 • you have been priming
 • they have been priming

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa prime v minulých časoch

Simple past

 • I primed
 • you primed
 • he|she|it primed
 • we primed
 • you primed
 • they primed

Past continuous

 • I was priming
 • you were priming
 • he|she|it was priming
 • we were priming
 • you were priming
 • they were priming

Past perfect

 • I had primed
 • you had primed
 • he|she|it had primed
 • we had primed
 • you had primed
 • they had primed

Past perfect continuous

 • I had been priming
 • you had been priming
 • he|she|it had been priming
 • we had been priming
 • you had been priming
 • they had been priming

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa prime vo futurálnom čase

Future

 • I will prime
 • you will prime
 • he|she|it will prime
 • we will prime
 • you will prime
 • they will prime

Future continuous

 • I will be priming
 • you will be priming
 • he|she|it will be priming
 • we will be priming
 • you will be priming
 • they will be priming

Future perfect

 • I will have primed
 • you will have primed
 • he|she|it will have primed
 • we will have primed
 • you will have primed
 • they will have primed

Future perfect continuous

 • I will have been priming
 • you will have been priming
 • he|she|it will have been priming
 • we will have been priming
 • you will have been priming
 • they will have been priming

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to prime

Present participle

 • priming

Past participle

 • primed

Perfect Participle

 • having primed

Imperatív v angličtine pre sloveso to prime

Imperative

 • prime
 • let's prime
 • prime

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: birth moither nest precede prey prill primp privilege rainproof rid sob