Konjugácia slovesa pre-record v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso pre-record v angličtine.

Konjugácia slovesa pre-record v prítomnom čase

Present Tense

 • I pre-record
 • you pre-record
 • he|she|it pre-records
 • we pre-record
 • you pre-record
 • they pre-record

Present Continuous

 • I am pre-recording
 • you are pre-recording
 • he|she|it is pre-recording
 • we are pre-recording
 • you are pre-recording
 • they are pre-recording

Present Perfect

 • I have pre-recorded
 • you have pre-recorded
 • he|she|it has pre-recorded
 • we have pre-recorded
 • you have pre-recorded
 • they have pre-recorded

Present Perfect Continuous

 • I have been pre-recording
 • you have been pre-recording
 • he|she|it has been pre-recording
 • we have been pre-recording
 • you have been pre-recording
 • they have been pre-recording

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa pre-record v minulých časoch

Simple past

 • I pre-recorded
 • you pre-recorded
 • he|she|it pre-recorded
 • we pre-recorded
 • you pre-recorded
 • they pre-recorded

Past continuous

 • I was pre-recording
 • you were pre-recording
 • he|she|it was pre-recording
 • we were pre-recording
 • you were pre-recording
 • they were pre-recording

Past perfect

 • I had pre-recorded
 • you had pre-recorded
 • he|she|it had pre-recorded
 • we had pre-recorded
 • you had pre-recorded
 • they had pre-recorded

Past perfect continuous

 • I had been pre-recording
 • you had been pre-recording
 • he|she|it had been pre-recording
 • we had been pre-recording
 • you had been pre-recording
 • they had been pre-recording

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa pre-record vo futurálnom čase

Future

 • I will pre-record
 • you will pre-record
 • he|she|it will pre-record
 • we will pre-record
 • you will pre-record
 • they will pre-record

Future continuous

 • I will be pre-recording
 • you will be pre-recording
 • he|she|it will be pre-recording
 • we will be pre-recording
 • you will be pre-recording
 • they will be pre-recording

Future perfect

 • I will have pre-recorded
 • you will have pre-recorded
 • he|she|it will have pre-recorded
 • we will have pre-recorded
 • you will have pre-recorded
 • they will have pre-recorded

Future perfect continuous

 • I will have been pre-recording
 • you will have been pre-recording
 • he|she|it will have been pre-recording
 • we will have been pre-recording
 • you will have been pre-recording
 • they will have been pre-recording

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to pre-record

Present participle

 • pre-recording

Past participle

 • pre-recorded

Perfect Participle

 • having pre-recorded

Imperatív v angličtine pre sloveso to pre-record

Imperative

 • pre-record
 • let's pre-record
 • pre-record

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: bejewel mis-sell moult politicise prattle pre-install pre-teach precess punt rest slipper