Konjugácia slovesa pother v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso pother v angličtine.

Konjugácia slovesa pother v prítomnom čase

Present Tense

 • I pother
 • you pother
 • he|she|it pothers
 • we pother
 • you pother
 • they pother

Present Continuous

 • I am pothering
 • you are pothering
 • he|she|it is pothering
 • we are pothering
 • you are pothering
 • they are pothering

Present Perfect

 • I have pothered
 • you have pothered
 • he|she|it has pothered
 • we have pothered
 • you have pothered
 • they have pothered

Present Perfect Continuous

 • I have been pothering
 • you have been pothering
 • he|she|it has been pothering
 • we have been pothering
 • you have been pothering
 • they have been pothering

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa pother v minulých časoch

Simple past

 • I pothered
 • you pothered
 • he|she|it pothered
 • we pothered
 • you pothered
 • they pothered

Past continuous

 • I was pothering
 • you were pothering
 • he|she|it was pothering
 • we were pothering
 • you were pothering
 • they were pothering

Past perfect

 • I had pothered
 • you had pothered
 • he|she|it had pothered
 • we had pothered
 • you had pothered
 • they had pothered

Past perfect continuous

 • I had been pothering
 • you had been pothering
 • he|she|it had been pothering
 • we had been pothering
 • you had been pothering
 • they had been pothering

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa pother vo futurálnom čase

Future

 • I will pother
 • you will pother
 • he|she|it will pother
 • we will pother
 • you will pother
 • they will pother

Future continuous

 • I will be pothering
 • you will be pothering
 • he|she|it will be pothering
 • we will be pothering
 • you will be pothering
 • they will be pothering

Future perfect

 • I will have pothered
 • you will have pothered
 • he|she|it will have pothered
 • we will have pothered
 • you will have pothered
 • they will have pothered

Future perfect continuous

 • I will have been pothering
 • you will have been pothering
 • he|she|it will have been pothering
 • we will have been pothering
 • you will have been pothering
 • they will have been pothering

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to pother

Present participle

 • pothering

Past participle

 • pothered

Perfect Participle

 • having pothered

Imperatív v angličtine pre sloveso to pother

Imperative

 • pother
 • let's pother
 • pother

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: bedazzle micturate monotonize plow postsync potentiate potroast poussette pry resect slant