Konjugácia slovesa plot v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso plot v angličtine.

Konjugácia slovesa plot v prítomnom čase

Present Tense

 • I plot
 • you plot
 • he|she|it plots
 • we plot
 • you plot
 • they plot

Present Continuous

 • I am plotting
 • you are plotting
 • he|she|it is plotting
 • we are plotting
 • you are plotting
 • they are plotting

Present Perfect

 • I have plotted
 • you have plotted
 • he|she|it has plotted
 • we have plotted
 • you have plotted
 • they have plotted

Present Perfect Continuous

 • I have been plotting
 • you have been plotting
 • he|she|it has been plotting
 • we have been plotting
 • you have been plotting
 • they have been plotting

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa plot v minulých časoch

Simple past

 • I plotted
 • you plotted
 • he|she|it plotted
 • we plotted
 • you plotted
 • they plotted

Past continuous

 • I was plotting
 • you were plotting
 • he|she|it was plotting
 • we were plotting
 • you were plotting
 • they were plotting

Past perfect

 • I had plotted
 • you had plotted
 • he|she|it had plotted
 • we had plotted
 • you had plotted
 • they had plotted

Past perfect continuous

 • I had been plotting
 • you had been plotting
 • he|she|it had been plotting
 • we had been plotting
 • you had been plotting
 • they had been plotting

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa plot vo futurálnom čase

Future

 • I will plot
 • you will plot
 • he|she|it will plot
 • we will plot
 • you will plot
 • they will plot

Future continuous

 • I will be plotting
 • you will be plotting
 • he|she|it will be plotting
 • we will be plotting
 • you will be plotting
 • they will be plotting

Future perfect

 • I will have plotted
 • you will have plotted
 • he|she|it will have plotted
 • we will have plotted
 • you will have plotted
 • they will have plotted

Future perfect continuous

 • I will have been plotting
 • you will have been plotting
 • he|she|it will have been plotting
 • we will have been plotting
 • you will have been plotting
 • they will have been plotting

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to plot

Present participle

 • plotting

Past participle

 • plotted

Perfect Participle

 • having plotted

Imperatív v angličtine pre sloveso to plot

Imperative

 • plot
 • let's plot
 • plot

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: bait massproduce misdial pigstick plenish plop plough plunge print remix signal