Konjugácia slovesa plate v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso plate v angličtine.

Konjugácia slovesa plate v prítomnom čase

Present Tense

 • I plate
 • you plate
 • he|she|it plates
 • we plate
 • you plate
 • they plate

Present Continuous

 • I am plating
 • you are plating
 • he|she|it is plating
 • we are plating
 • you are plating
 • they are plating

Present Perfect

 • I have plated
 • you have plated
 • he|she|it has plated
 • we have plated
 • you have plated
 • they have plated

Present Perfect Continuous

 • I have been plating
 • you have been plating
 • he|she|it has been plating
 • we have been plating
 • you have been plating
 • they have been plating

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa plate v minulých časoch

Simple past

 • I plated
 • you plated
 • he|she|it plated
 • we plated
 • you plated
 • they plated

Past continuous

 • I was plating
 • you were plating
 • he|she|it was plating
 • we were plating
 • you were plating
 • they were plating

Past perfect

 • I had plated
 • you had plated
 • he|she|it had plated
 • we had plated
 • you had plated
 • they had plated

Past perfect continuous

 • I had been plating
 • you had been plating
 • he|she|it had been plating
 • we had been plating
 • you had been plating
 • they had been plating

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa plate vo futurálnom čase

Future

 • I will plate
 • you will plate
 • he|she|it will plate
 • we will plate
 • you will plate
 • they will plate

Future continuous

 • I will be plating
 • you will be plating
 • he|she|it will be plating
 • we will be plating
 • you will be plating
 • they will be plating

Future perfect

 • I will have plated
 • you will have plated
 • he|she|it will have plated
 • we will have plated
 • you will have plated
 • they will have plated

Future perfect continuous

 • I will have been plating
 • you will have been plating
 • he|she|it will have been plating
 • we will have been plating
 • you will have been plating
 • they will have been plating

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to plate

Present participle

 • plating

Past participle

 • plated

Perfect Participle

 • having plated

Imperatív v angličtine pre sloveso to plate

Imperative

 • plate
 • let's plate
 • plate

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: backcross margin mire photoset plane-table plasticize plateau pleach presume relive sibilate