Konjugácia slovesa physic v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso physic v angličtine.

Konjugácia slovesa physic v prítomnom čase

Present Tense

 • I physic
 • you physic
 • he|she|it physics
 • we physic
 • you physic
 • they physic

Present Continuous

 • I am physicking
 • you are physicking
 • he|she|it is physicking
 • we are physicking
 • you are physicking
 • they are physicking

Present Perfect

 • I have physicked
 • you have physicked
 • he|she|it has physicked
 • we have physicked
 • you have physicked
 • they have physicked

Present Perfect Continuous

 • I have been physicking
 • you have been physicking
 • he|she|it has been physicking
 • we have been physicking
 • you have been physicking
 • they have been physicking

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa physic v minulých časoch

Simple past

 • I physicked
 • you physicked
 • he|she|it physicked
 • we physicked
 • you physicked
 • they physicked

Past continuous

 • I was physicking
 • you were physicking
 • he|she|it was physicking
 • we were physicking
 • you were physicking
 • they were physicking

Past perfect

 • I had physicked
 • you had physicked
 • he|she|it had physicked
 • we had physicked
 • you had physicked
 • they had physicked

Past perfect continuous

 • I had been physicking
 • you had been physicking
 • he|she|it had been physicking
 • we had been physicking
 • you had been physicking
 • they had been physicking

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa physic vo futurálnom čase

Future

 • I will physic
 • you will physic
 • he|she|it will physic
 • we will physic
 • you will physic
 • they will physic

Future continuous

 • I will be physicking
 • you will be physicking
 • he|she|it will be physicking
 • we will be physicking
 • you will be physicking
 • they will be physicking

Future perfect

 • I will have physicked
 • you will have physicked
 • he|she|it will have physicked
 • we will have physicked
 • you will have physicked
 • they will have physicked

Future perfect continuous

 • I will have been physicking
 • you will have been physicking
 • he|she|it will have been physicking
 • we will have been physicking
 • you will have been physicking
 • they will have been physicking

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to physic

Present participle

 • physicking

Past participle

 • physicked

Perfect Participle

 • having physicked

Imperatív v angličtine pre sloveso to physic

Imperative

 • physic
 • let's physic
 • physic

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: assibilate luck mellow penalise photoset phrase pi piece pre-digest reflux shelve