Konjugácia slovesa paint v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso paint v angličtine.

Konjugácia slovesa paint v prítomnom čase

Present Tense

 • I paint
 • you paint
 • he|she|it paints
 • we paint
 • you paint
 • they paint

Present Continuous

 • I am painting
 • you are painting
 • he|she|it is painting
 • we are painting
 • you are painting
 • they are painting

Present Perfect

 • I have painted
 • you have painted
 • he|she|it has painted
 • we have painted
 • you have painted
 • they have painted

Present Perfect Continuous

 • I have been painting
 • you have been painting
 • he|she|it has been painting
 • we have been painting
 • you have been painting
 • they have been painting

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa paint v minulých časoch

Simple past

 • I painted
 • you painted
 • he|she|it painted
 • we painted
 • you painted
 • they painted

Past continuous

 • I was painting
 • you were painting
 • he|she|it was painting
 • we were painting
 • you were painting
 • they were painting

Past perfect

 • I had painted
 • you had painted
 • he|she|it had painted
 • we had painted
 • you had painted
 • they had painted

Past perfect continuous

 • I had been painting
 • you had been painting
 • he|she|it had been painting
 • we had been painting
 • you had been painting
 • they had been painting

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa paint vo futurálnom čase

Future

 • I will paint
 • you will paint
 • he|she|it will paint
 • we will paint
 • you will paint
 • they will paint

Future continuous

 • I will be painting
 • you will be painting
 • he|she|it will be painting
 • we will be painting
 • you will be painting
 • they will be painting

Future perfect

 • I will have painted
 • you will have painted
 • he|she|it will have painted
 • we will have painted
 • you will have painted
 • they will have painted

Future perfect continuous

 • I will have been painting
 • you will have been painting
 • he|she|it will have been painting
 • we will have been painting
 • you will have been painting
 • they will have been painting

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to paint

Present participle

 • painting

Past participle

 • painted

Perfect Participle

 • having painted

Imperatív v angličtine pre sloveso to paint

Imperative

 • paint
 • let's paint
 • paint

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: air lace liquidate overmatch padlock pain pair palpate pilgrimage ravel scavenge wipe