Konjugácia slovesa mount v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso mount v angličtine.

Konjugácia slovesa mount v prítomnom čase

Present Tense

 • I mount
 • you mount
 • he|she|it mounts
 • we mount
 • you mount
 • they mount

Present Continuous

 • I am mounting
 • you are mounting
 • he|she|it is mounting
 • we are mounting
 • you are mounting
 • they are mounting

Present Perfect

 • I have mounted
 • you have mounted
 • he|she|it has mounted
 • we have mounted
 • you have mounted
 • they have mounted

Present Perfect Continuous

 • I have been mounting
 • you have been mounting
 • he|she|it has been mounting
 • we have been mounting
 • you have been mounting
 • they have been mounting

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa mount v minulých časoch

Simple past

 • I mounted
 • you mounted
 • he|she|it mounted
 • we mounted
 • you mounted
 • they mounted

Past continuous

 • I was mounting
 • you were mounting
 • he|she|it was mounting
 • we were mounting
 • you were mounting
 • they were mounting

Past perfect

 • I had mounted
 • you had mounted
 • he|she|it had mounted
 • we had mounted
 • you had mounted
 • they had mounted

Past perfect continuous

 • I had been mounting
 • you had been mounting
 • he|she|it had been mounting
 • we had been mounting
 • you had been mounting
 • they had been mounting

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa mount vo futurálnom čase

Future

 • I will mount
 • you will mount
 • he|she|it will mount
 • we will mount
 • you will mount
 • they will mount

Future continuous

 • I will be mounting
 • you will be mounting
 • he|she|it will be mounting
 • we will be mounting
 • you will be mounting
 • they will be mounting

Future perfect

 • I will have mounted
 • you will have mounted
 • he|she|it will have mounted
 • we will have mounted
 • you will have mounted
 • they will have mounted

Future perfect continuous

 • I will have been mounting
 • you will have been mounting
 • he|she|it will have been mounting
 • we will have been mounting
 • you will have been mounting
 • they will have been mounting

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to mount

Present participle

 • mounting

Past participle

 • mounted

Perfect Participle

 • having mounted

Imperatív v angličtine pre sloveso to mount

Imperative

 • mount
 • let's mount
 • mount

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: impose inspan missell motor mound mountaineer muckrake option plunder reiterate underwhelm