Konjugácia slovesa mis-sell v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso mis-sell v angličtine.

Konjugácia slovesa mis-sell v prítomnom čase

Present Tense

 • I mis-sell
 • you mis-sell
 • he|she|it mis-sells
 • we mis-sell
 • you mis-sell
 • they mis-sell

Present Continuous

 • I am mis-selling
 • you are mis-selling
 • he|she|it is mis-selling
 • we are mis-selling
 • you are mis-selling
 • they are mis-selling

Present Perfect

 • I have mis-sold
 • you have mis-sold
 • he|she|it has mis-sold
 • we have mis-sold
 • you have mis-sold
 • they have mis-sold

Present Perfect Continuous

 • I have been mis-selling
 • you have been mis-selling
 • he|she|it has been mis-selling
 • we have been mis-selling
 • you have been mis-selling
 • they have been mis-selling

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa mis-sell v minulých časoch

Simple past

 • I mis-sold
 • you mis-sold
 • he|she|it mis-sold
 • we mis-sold
 • you mis-sold
 • they mis-sold

Past continuous

 • I was mis-selling
 • you were mis-selling
 • he|she|it was mis-selling
 • we were mis-selling
 • you were mis-selling
 • they were mis-selling

Past perfect

 • I had mis-sold
 • you had mis-sold
 • he|she|it had mis-sold
 • we had mis-sold
 • you had mis-sold
 • they had mis-sold

Past perfect continuous

 • I had been mis-selling
 • you had been mis-selling
 • he|she|it had been mis-selling
 • we had been mis-selling
 • you had been mis-selling
 • they had been mis-selling

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa mis-sell vo futurálnom čase

Future

 • I will mis-sell
 • you will mis-sell
 • he|she|it will mis-sell
 • we will mis-sell
 • you will mis-sell
 • they will mis-sell

Future continuous

 • I will be mis-selling
 • you will be mis-selling
 • he|she|it will be mis-selling
 • we will be mis-selling
 • you will be mis-selling
 • they will be mis-selling

Future perfect

 • I will have mis-sold
 • you will have mis-sold
 • he|she|it will have mis-sold
 • we will have mis-sold
 • you will have mis-sold
 • they will have mis-sold

Future perfect continuous

 • I will have been mis-selling
 • you will have been mis-selling
 • he|she|it will have been mis-selling
 • we will have been mis-selling
 • you will have been mis-selling
 • they will have been mis-selling

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to mis-sell

Present participle

 • mis-selling

Past participle

 • mis-sold

Perfect Participle

 • having mis-sold

Imperatív v angličtine pre sloveso to mis-sell

Imperative

 • mis-sell
 • let's mis-sell
 • mis-sell

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: host import medicate minimize mirror misadvise miscast nazify peter recommit truckle