Konjugácia slovesa mind v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso mind v angličtine.

Konjugácia slovesa mind v prítomnom čase

Present Tense

 • I mind
 • you mind
 • he|she|it minds
 • we mind
 • you mind
 • they mind

Present Continuous

 • I am minding
 • you are minding
 • he|she|it is minding
 • we are minding
 • you are minding
 • they are minding

Present Perfect

 • I have minded
 • you have minded
 • he|she|it has minded
 • we have minded
 • you have minded
 • they have minded

Present Perfect Continuous

 • I have been minding
 • you have been minding
 • he|she|it has been minding
 • we have been minding
 • you have been minding
 • they have been minding

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa mind v minulých časoch

Simple past

 • I minded
 • you minded
 • he|she|it minded
 • we minded
 • you minded
 • they minded

Past continuous

 • I was minding
 • you were minding
 • he|she|it was minding
 • we were minding
 • you were minding
 • they were minding

Past perfect

 • I had minded
 • you had minded
 • he|she|it had minded
 • we had minded
 • you had minded
 • they had minded

Past perfect continuous

 • I had been minding
 • you had been minding
 • he|she|it had been minding
 • we had been minding
 • you had been minding
 • they had been minding

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa mind vo futurálnom čase

Future

 • I will mind
 • you will mind
 • he|she|it will mind
 • we will mind
 • you will mind
 • they will mind

Future continuous

 • I will be minding
 • you will be minding
 • he|she|it will be minding
 • we will be minding
 • you will be minding
 • they will be minding

Future perfect

 • I will have minded
 • you will have minded
 • he|she|it will have minded
 • we will have minded
 • you will have minded
 • they will have minded

Future perfect continuous

 • I will have been minding
 • you will have been minding
 • he|she|it will have been minding
 • we will have been minding
 • you will have been minding
 • they will have been minding

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to mind

Present participle

 • minding

Past participle

 • minded

Perfect Participle

 • having minded

Imperatív v angličtine pre sloveso to mind

Imperative

 • mind
 • let's mind
 • mind

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: hoot impend maunder milk mince mine minor napalm persist recharge trog