Konjugácia slovesa market v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso market v angličtine.

Konjugácia slovesa market v prítomnom čase

Present Tense

 • I market
 • you market
 • he|she|it markets
 • we market
 • you market
 • they market

Present Continuous

 • I am marketing
 • you are marketing
 • he|she|it is marketing
 • we are marketing
 • you are marketing
 • they are marketing

Present Perfect

 • I have marketed
 • you have marketed
 • he|she|it has marketed
 • we have marketed
 • you have marketed
 • they have marketed

Present Perfect Continuous

 • I have been marketing
 • you have been marketing
 • he|she|it has been marketing
 • we have been marketing
 • you have been marketing
 • they have been marketing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa market v minulých časoch

Simple past

 • I marketed
 • you marketed
 • he|she|it marketed
 • we marketed
 • you marketed
 • they marketed

Past continuous

 • I was marketing
 • you were marketing
 • he|she|it was marketing
 • we were marketing
 • you were marketing
 • they were marketing

Past perfect

 • I had marketed
 • you had marketed
 • he|she|it had marketed
 • we had marketed
 • you had marketed
 • they had marketed

Past perfect continuous

 • I had been marketing
 • you had been marketing
 • he|she|it had been marketing
 • we had been marketing
 • you had been marketing
 • they had been marketing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa market vo futurálnom čase

Future

 • I will market
 • you will market
 • he|she|it will market
 • we will market
 • you will market
 • they will market

Future continuous

 • I will be marketing
 • you will be marketing
 • he|she|it will be marketing
 • we will be marketing
 • you will be marketing
 • they will be marketing

Future perfect

 • I will have marketed
 • you will have marketed
 • he|she|it will have marketed
 • we will have marketed
 • you will have marketed
 • they will have marketed

Future perfect continuous

 • I will have been marketing
 • you will have been marketing
 • he|she|it will have been marketing
 • we will have been marketing
 • you will have been marketing
 • they will have been marketing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to market

Present participle

 • marketing

Past participle

 • marketed

Perfect Participle

 • having marketed

Imperatív v angličtine pre sloveso to market

Imperative

 • market
 • let's market
 • market

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: head-load hotdog luck margin mark marl mason mock paragon ransack torch