Konjugácia slovesa light v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso light v angličtine.

Konjugácia slovesa light v prítomnom čase

Present Tense

 • I light
 • you light
 • he|she|it lights
 • we light
 • you light
 • they light

Present Continuous

 • I am lighting
 • you are lighting
 • he|she|it is lighting
 • we are lighting
 • you are lighting
 • they are lighting

Present Perfect

 • I have lit/lighted
 • you have lit/lighted
 • he|she|it has lit/lighted
 • we have lit/lighted
 • you have lit/lighted
 • they have lit/lighted

Present Perfect Continuous

 • I have been lighting
 • you have been lighting
 • he|she|it has been lighting
 • we have been lighting
 • you have been lighting
 • they have been lighting

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa light v minulých časoch

Simple past

 • I lit/lighted
 • you lit/lighted
 • he|she|it lit/lighted
 • we lit/lighted
 • you lit/lighted
 • they lit/lighted

Past continuous

 • I was lighting
 • you were lighting
 • he|she|it was lighting
 • we were lighting
 • you were lighting
 • they were lighting

Past perfect

 • I had lit/lighted
 • you had lit/lighted
 • he|she|it had lit/lighted
 • we had lit/lighted
 • you had lit/lighted
 • they had lit/lighted

Past perfect continuous

 • I had been lighting
 • you had been lighting
 • he|she|it had been lighting
 • we had been lighting
 • you had been lighting
 • they had been lighting

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa light vo futurálnom čase

Future

 • I will light
 • you will light
 • he|she|it will light
 • we will light
 • you will light
 • they will light

Future continuous

 • I will be lighting
 • you will be lighting
 • he|she|it will be lighting
 • we will be lighting
 • you will be lighting
 • they will be lighting

Future perfect

 • I will have lit/lighted
 • you will have lit/lighted
 • he|she|it will have lit/lighted
 • we will have lit/lighted
 • you will have lit/lighted
 • they will have lit/lighted

Future perfect continuous

 • I will have been lighting
 • you will have been lighting
 • he|she|it will have been lighting
 • we will have been lighting
 • you will have been lighting
 • they will have been lighting

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to light

Present participle

 • lighting

Past participle

 • lit/lighted

Perfect Participle

 • having lit/lighted

Imperatív v angličtine pre sloveso to light

Imperative

 • light
 • let's light
 • light

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: grapple harm languish licence ligature lighten limn mediate overbuild propose teethe