Konjugácia slovesa ligature v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso ligature v angličtine.

Konjugácia slovesa ligature v prítomnom čase

Present Tense

 • I ligature
 • you ligature
 • he|she|it ligatures
 • we ligature
 • you ligature
 • they ligature

Present Continuous

 • I am ligaturing
 • you are ligaturing
 • he|she|it is ligaturing
 • we are ligaturing
 • you are ligaturing
 • they are ligaturing

Present Perfect

 • I have ligatured
 • you have ligatured
 • he|she|it has ligatured
 • we have ligatured
 • you have ligatured
 • they have ligatured

Present Perfect Continuous

 • I have been ligaturing
 • you have been ligaturing
 • he|she|it has been ligaturing
 • we have been ligaturing
 • you have been ligaturing
 • they have been ligaturing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa ligature v minulých časoch

Simple past

 • I ligatured
 • you ligatured
 • he|she|it ligatured
 • we ligatured
 • you ligatured
 • they ligatured

Past continuous

 • I was ligaturing
 • you were ligaturing
 • he|she|it was ligaturing
 • we were ligaturing
 • you were ligaturing
 • they were ligaturing

Past perfect

 • I had ligatured
 • you had ligatured
 • he|she|it had ligatured
 • we had ligatured
 • you had ligatured
 • they had ligatured

Past perfect continuous

 • I had been ligaturing
 • you had been ligaturing
 • he|she|it had been ligaturing
 • we had been ligaturing
 • you had been ligaturing
 • they had been ligaturing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa ligature vo futurálnom čase

Future

 • I will ligature
 • you will ligature
 • he|she|it will ligature
 • we will ligature
 • you will ligature
 • they will ligature

Future continuous

 • I will be ligaturing
 • you will be ligaturing
 • he|she|it will be ligaturing
 • we will be ligaturing
 • you will be ligaturing
 • they will be ligaturing

Future perfect

 • I will have ligatured
 • you will have ligatured
 • he|she|it will have ligatured
 • we will have ligatured
 • you will have ligatured
 • they will have ligatured

Future perfect continuous

 • I will have been ligaturing
 • you will have been ligaturing
 • he|she|it will have been ligaturing
 • we will have been ligaturing
 • you will have been ligaturing
 • they will have been ligaturing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to ligature

Present participle

 • ligaturing

Past participle

 • ligatured

Perfect Participle

 • having ligatured

Imperatív v angličtine pre sloveso to ligature

Imperative

 • ligature
 • let's ligature
 • ligature

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: graphitize harken landscape librate ligate light limit meddle overbook proportionate teeter