Konjugácia slovesa leverage v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso leverage v angličtine.

Konjugácia slovesa leverage v prítomnom čase

Present Tense

 • I leverage
 • you leverage
 • he|she|it leverages
 • we leverage
 • you leverage
 • they leverage

Present Continuous

 • I am leveraging
 • you are leveraging
 • he|she|it is leveraging
 • we are leveraging
 • you are leveraging
 • they are leveraging

Present Perfect

 • I have leveraged
 • you have leveraged
 • he|she|it has leveraged
 • we have leveraged
 • you have leveraged
 • they have leveraged

Present Perfect Continuous

 • I have been leveraging
 • you have been leveraging
 • he|she|it has been leveraging
 • we have been leveraging
 • you have been leveraging
 • they have been leveraging

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa leverage v minulých časoch

Simple past

 • I leveraged
 • you leveraged
 • he|she|it leveraged
 • we leveraged
 • you leveraged
 • they leveraged

Past continuous

 • I was leveraging
 • you were leveraging
 • he|she|it was leveraging
 • we were leveraging
 • you were leveraging
 • they were leveraging

Past perfect

 • I had leveraged
 • you had leveraged
 • he|she|it had leveraged
 • we had leveraged
 • you had leveraged
 • they had leveraged

Past perfect continuous

 • I had been leveraging
 • you had been leveraging
 • he|she|it had been leveraging
 • we had been leveraging
 • you had been leveraging
 • they had been leveraging

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa leverage vo futurálnom čase

Future

 • I will leverage
 • you will leverage
 • he|she|it will leverage
 • we will leverage
 • you will leverage
 • they will leverage

Future continuous

 • I will be leveraging
 • you will be leveraging
 • he|she|it will be leveraging
 • we will be leveraging
 • you will be leveraging
 • they will be leveraging

Future perfect

 • I will have leveraged
 • you will have leveraged
 • he|she|it will have leveraged
 • we will have leveraged
 • you will have leveraged
 • they will have leveraged

Future perfect continuous

 • I will have been leveraging
 • you will have been leveraging
 • he|she|it will have been leveraging
 • we will have been leveraging
 • you will have been leveraging
 • they will have been leveraging

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to leverage

Present participle

 • leveraging

Past participle

 • leveraged

Perfect Participle

 • having leveraged

Imperatív v angličtine pre sloveso to leverage

Imperative

 • leverage
 • let's leverage
 • leverage

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: gothicize handwash ladyfy let lever levigate librate matriculate outweigh prompt taunt