Konjugácia slovesa jig v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso jig v angličtine.

Konjugácia slovesa jig v prítomnom čase

Present Tense

 • I jig
 • you jig
 • he|she|it jigs
 • we jig
 • you jig
 • they jig

Present Continuous

 • I am jigging
 • you are jigging
 • he|she|it is jigging
 • we are jigging
 • you are jigging
 • they are jigging

Present Perfect

 • I have jigged
 • you have jigged
 • he|she|it has jigged
 • we have jigged
 • you have jigged
 • they have jigged

Present Perfect Continuous

 • I have been jigging
 • you have been jigging
 • he|she|it has been jigging
 • we have been jigging
 • you have been jigging
 • they have been jigging

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa jig v minulých časoch

Simple past

 • I jigged
 • you jigged
 • he|she|it jigged
 • we jigged
 • you jigged
 • they jigged

Past continuous

 • I was jigging
 • you were jigging
 • he|she|it was jigging
 • we were jigging
 • you were jigging
 • they were jigging

Past perfect

 • I had jigged
 • you had jigged
 • he|she|it had jigged
 • we had jigged
 • you had jigged
 • they had jigged

Past perfect continuous

 • I had been jigging
 • you had been jigging
 • he|she|it had been jigging
 • we had been jigging
 • you had been jigging
 • they had been jigging

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa jig vo futurálnom čase

Future

 • I will jig
 • you will jig
 • he|she|it will jig
 • we will jig
 • you will jig
 • they will jig

Future continuous

 • I will be jigging
 • you will be jigging
 • he|she|it will be jigging
 • we will be jigging
 • you will be jigging
 • they will be jigging

Future perfect

 • I will have jigged
 • you will have jigged
 • he|she|it will have jigged
 • we will have jigged
 • you will have jigged
 • they will have jigged

Future perfect continuous

 • I will have been jigging
 • you will have been jigging
 • he|she|it will have been jigging
 • we will have been jigging
 • you will have been jigging
 • they will have been jigging

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to jig

Present participle

 • jigging

Past participle

 • jigged

Perfect Participle

 • having jigged

Imperatív v angličtine pre sloveso to jig

Imperative

 • jig
 • let's jig
 • jig

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: frizzle gie invade jess jibe jiggle job-hunt lever neglect pomade subvene