Konjugácia slovesa jest v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso jest v angličtine.

Konjugácia slovesa jest v prítomnom čase

Present Tense

 • I jest
 • you jest
 • he|she|it jests
 • we jest
 • you jest
 • they jest

Present Continuous

 • I am jesting
 • you are jesting
 • he|she|it is jesting
 • we are jesting
 • you are jesting
 • they are jesting

Present Perfect

 • I have jested
 • you have jested
 • he|she|it has jested
 • we have jested
 • you have jested
 • they have jested

Present Perfect Continuous

 • I have been jesting
 • you have been jesting
 • he|she|it has been jesting
 • we have been jesting
 • you have been jesting
 • they have been jesting

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa jest v minulých časoch

Simple past

 • I jested
 • you jested
 • he|she|it jested
 • we jested
 • you jested
 • they jested

Past continuous

 • I was jesting
 • you were jesting
 • he|she|it was jesting
 • we were jesting
 • you were jesting
 • they were jesting

Past perfect

 • I had jested
 • you had jested
 • he|she|it had jested
 • we had jested
 • you had jested
 • they had jested

Past perfect continuous

 • I had been jesting
 • you had been jesting
 • he|she|it had been jesting
 • we had been jesting
 • you had been jesting
 • they had been jesting

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa jest vo futurálnom čase

Future

 • I will jest
 • you will jest
 • he|she|it will jest
 • we will jest
 • you will jest
 • they will jest

Future continuous

 • I will be jesting
 • you will be jesting
 • he|she|it will be jesting
 • we will be jesting
 • you will be jesting
 • they will be jesting

Future perfect

 • I will have jested
 • you will have jested
 • he|she|it will have jested
 • we will have jested
 • you will have jested
 • they will have jested

Future perfect continuous

 • I will have been jesting
 • you will have been jesting
 • he|she|it will have been jesting
 • we will have been jesting
 • you will have been jesting
 • they will have been jesting

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to jest

Present participle

 • jesting

Past participle

 • jested

Perfect Participle

 • having jested

Imperatív v angličtine pre sloveso to jest

Imperative

 • jest
 • let's jest
 • jest

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: fringe ghost intumesce jellify jess jet jingle let necklace poll subtend