Konjugácia slovesa irk v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso irk v angličtine.

Konjugácia slovesa irk v prítomnom čase

Present Tense

 • I irk
 • you irk
 • he|she|it irks
 • we irk
 • you irk
 • they irk

Present Continuous

 • I am irking
 • you are irking
 • he|she|it is irking
 • we are irking
 • you are irking
 • they are irking

Present Perfect

 • I have irked
 • you have irked
 • he|she|it has irked
 • we have irked
 • you have irked
 • they have irked

Present Perfect Continuous

 • I have been irking
 • you have been irking
 • he|she|it has been irking
 • we have been irking
 • you have been irking
 • they have been irking

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa irk v minulých časoch

Simple past

 • I irked
 • you irked
 • he|she|it irked
 • we irked
 • you irked
 • they irked

Past continuous

 • I was irking
 • you were irking
 • he|she|it was irking
 • we were irking
 • you were irking
 • they were irking

Past perfect

 • I had irked
 • you had irked
 • he|she|it had irked
 • we had irked
 • you had irked
 • they had irked

Past perfect continuous

 • I had been irking
 • you had been irking
 • he|she|it had been irking
 • we had been irking
 • you had been irking
 • they had been irking

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa irk vo futurálnom čase

Future

 • I will irk
 • you will irk
 • he|she|it will irk
 • we will irk
 • you will irk
 • they will irk

Future continuous

 • I will be irking
 • you will be irking
 • he|she|it will be irking
 • we will be irking
 • you will be irking
 • they will be irking

Future perfect

 • I will have irked
 • you will have irked
 • he|she|it will have irked
 • we will have irked
 • you will have irked
 • they will have irked

Future perfect continuous

 • I will have been irking
 • you will have been irking
 • he|she|it will have been irking
 • we will have been irking
 • you will have been irking
 • they will have been irking

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to irk

Present participle

 • irking

Past participle

 • irked

Perfect Participle

 • having irked

Imperatív v angličtine pre sloveso to irk

Imperative

 • irk
 • let's irk
 • irk

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: forswear garb interlaminate involve ionize iron isolate largen mump platitudinize stud