Konjugácia slovesa house-train v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso house-train v angličtine.

Konjugácia slovesa house-train v prítomnom čase

Present Tense

 • I house-train
 • you house-train
 • he|she|it house-trains
 • we house-train
 • you house-train
 • they house-train

Present Continuous

 • I am house-training
 • you are house-training
 • he|she|it is house-training
 • we are house-training
 • you are house-training
 • they are house-training

Present Perfect

 • I have house-trained
 • you have house-trained
 • he|she|it has house-trained
 • we have house-trained
 • you have house-trained
 • they have house-trained

Present Perfect Continuous

 • I have been house-training
 • you have been house-training
 • he|she|it has been house-training
 • we have been house-training
 • you have been house-training
 • they have been house-training

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa house-train v minulých časoch

Simple past

 • I house-trained
 • you house-trained
 • he|she|it house-trained
 • we house-trained
 • you house-trained
 • they house-trained

Past continuous

 • I was house-training
 • you were house-training
 • he|she|it was house-training
 • we were house-training
 • you were house-training
 • they were house-training

Past perfect

 • I had house-trained
 • you had house-trained
 • he|she|it had house-trained
 • we had house-trained
 • you had house-trained
 • they had house-trained

Past perfect continuous

 • I had been house-training
 • you had been house-training
 • he|she|it had been house-training
 • we had been house-training
 • you had been house-training
 • they had been house-training

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa house-train vo futurálnom čase

Future

 • I will house-train
 • you will house-train
 • he|she|it will house-train
 • we will house-train
 • you will house-train
 • they will house-train

Future continuous

 • I will be house-training
 • you will be house-training
 • he|she|it will be house-training
 • we will be house-training
 • you will be house-training
 • they will be house-training

Future perfect

 • I will have house-trained
 • you will have house-trained
 • he|she|it will have house-trained
 • we will have house-trained
 • you will have house-trained
 • they will have house-trained

Future perfect continuous

 • I will have been house-training
 • you will have been house-training
 • he|she|it will have been house-training
 • we will have been house-training
 • you will have been house-training
 • they will have been house-training

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to house-train

Present participle

 • house-training

Past participle

 • house-trained

Perfect Participle

 • having house-trained

Imperatív v angličtine pre sloveso to house-train

Imperative

 • house-train
 • let's house-train
 • house-train

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: exhale featherbed hill hotdog house-sit housel hull inflict loophole overdo smolder vivify