Konjugácia slovesa hospitalise v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso hospitalise v angličtine.

Konjugácia slovesa hospitalise v prítomnom čase

Present Tense

 • I hospitalise
 • you hospitalise
 • he|she|it hospitalises
 • we hospitalise
 • you hospitalise
 • they hospitalise

Present Continuous

 • I am hospitalising
 • you are hospitalising
 • he|she|it is hospitalising
 • we are hospitalising
 • you are hospitalising
 • they are hospitalising

Present Perfect

 • I have hospitalised
 • you have hospitalised
 • he|she|it has hospitalised
 • we have hospitalised
 • you have hospitalised
 • they have hospitalised

Present Perfect Continuous

 • I have been hospitalising
 • you have been hospitalising
 • he|she|it has been hospitalising
 • we have been hospitalising
 • you have been hospitalising
 • they have been hospitalising

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa hospitalise v minulých časoch

Simple past

 • I hospitalised
 • you hospitalised
 • he|she|it hospitalised
 • we hospitalised
 • you hospitalised
 • they hospitalised

Past continuous

 • I was hospitalising
 • you were hospitalising
 • he|she|it was hospitalising
 • we were hospitalising
 • you were hospitalising
 • they were hospitalising

Past perfect

 • I had hospitalised
 • you had hospitalised
 • he|she|it had hospitalised
 • we had hospitalised
 • you had hospitalised
 • they had hospitalised

Past perfect continuous

 • I had been hospitalising
 • you had been hospitalising
 • he|she|it had been hospitalising
 • we had been hospitalising
 • you had been hospitalising
 • they had been hospitalising

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa hospitalise vo futurálnom čase

Future

 • I will hospitalise
 • you will hospitalise
 • he|she|it will hospitalise
 • we will hospitalise
 • you will hospitalise
 • they will hospitalise

Future continuous

 • I will be hospitalising
 • you will be hospitalising
 • he|she|it will be hospitalising
 • we will be hospitalising
 • you will be hospitalising
 • they will be hospitalising

Future perfect

 • I will have hospitalised
 • you will have hospitalised
 • he|she|it will have hospitalised
 • we will have hospitalised
 • you will have hospitalised
 • they will have hospitalised

Future perfect continuous

 • I will have been hospitalising
 • you will have been hospitalising
 • he|she|it will have been hospitalising
 • we will have been hospitalising
 • you will have been hospitalising
 • they will have been hospitalising

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to hospitalise

Present participle

 • hospitalising

Past participle

 • hospitalised

Perfect Participle

 • having hospitalised

Imperatív v angličtine pre sloveso to hospitalise

Imperative

 • hospitalise
 • let's hospitalise
 • hospitalise

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: excommunicate fathom hibernate horn hose hospitalize hotwire inearth locate overblow smack visa