Konjugácia slovesa hear v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso hear v angličtine.

Konjugácia slovesa hear v prítomnom čase

Present Tense

 • I hear
 • you hear
 • he|she|it hears
 • we hear
 • you hear
 • they hear

Present Continuous

 • I am hearing
 • you are hearing
 • he|she|it is hearing
 • we are hearing
 • you are hearing
 • they are hearing

Present Perfect

 • I have heard
 • you have heard
 • he|she|it has heard
 • we have heard
 • you have heard
 • they have heard

Present Perfect Continuous

 • I have been hearing
 • you have been hearing
 • he|she|it has been hearing
 • we have been hearing
 • you have been hearing
 • they have been hearing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa hear v minulých časoch

Simple past

 • I heard
 • you heard
 • he|she|it heard
 • we heard
 • you heard
 • they heard

Past continuous

 • I was hearing
 • you were hearing
 • he|she|it was hearing
 • we were hearing
 • you were hearing
 • they were hearing

Past perfect

 • I had heard
 • you had heard
 • he|she|it had heard
 • we had heard
 • you had heard
 • they had heard

Past perfect continuous

 • I had been hearing
 • you had been hearing
 • he|she|it had been hearing
 • we had been hearing
 • you had been hearing
 • they had been hearing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa hear vo futurálnom čase

Future

 • I will hear
 • you will hear
 • he|she|it will hear
 • we will hear
 • you will hear
 • they will hear

Future continuous

 • I will be hearing
 • you will be hearing
 • he|she|it will be hearing
 • we will be hearing
 • you will be hearing
 • they will be hearing

Future perfect

 • I will have heard
 • you will have heard
 • he|she|it will have heard
 • we will have heard
 • you will have heard
 • they will have heard

Future perfect continuous

 • I will have been hearing
 • you will have been hearing
 • he|she|it will have been hearing
 • we will have been hearing
 • you will have been hearing
 • they will have been hearing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to hear

Present participle

 • hearing

Past participle

 • heard

Perfect Participle

 • having heard

Imperatív v angličtine pre sloveso to hear

Imperative

 • hear
 • let's hear
 • hear

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: enthrall exhale hacksaw head-load heap hearken heckle illuse lasso ok simulcast up