Konjugácia slovesa guard v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso guard v angličtine.

Konjugácia slovesa guard v prítomnom čase

Present Tense

 • I guard
 • you guard
 • he|she|it guards
 • we guard
 • you guard
 • they guard

Present Continuous

 • I am guarding
 • you are guarding
 • he|she|it is guarding
 • we are guarding
 • you are guarding
 • they are guarding

Present Perfect

 • I have guarded
 • you have guarded
 • he|she|it has guarded
 • we have guarded
 • you have guarded
 • they have guarded

Present Perfect Continuous

 • I have been guarding
 • you have been guarding
 • he|she|it has been guarding
 • we have been guarding
 • you have been guarding
 • they have been guarding

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa guard v minulých časoch

Simple past

 • I guarded
 • you guarded
 • he|she|it guarded
 • we guarded
 • you guarded
 • they guarded

Past continuous

 • I was guarding
 • you were guarding
 • he|she|it was guarding
 • we were guarding
 • you were guarding
 • they were guarding

Past perfect

 • I had guarded
 • you had guarded
 • he|she|it had guarded
 • we had guarded
 • you had guarded
 • they had guarded

Past perfect continuous

 • I had been guarding
 • you had been guarding
 • he|she|it had been guarding
 • we had been guarding
 • you had been guarding
 • they had been guarding

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa guard vo futurálnom čase

Future

 • I will guard
 • you will guard
 • he|she|it will guard
 • we will guard
 • you will guard
 • they will guard

Future continuous

 • I will be guarding
 • you will be guarding
 • he|she|it will be guarding
 • we will be guarding
 • you will be guarding
 • they will be guarding

Future perfect

 • I will have guarded
 • you will have guarded
 • he|she|it will have guarded
 • we will have guarded
 • you will have guarded
 • they will have guarded

Future perfect continuous

 • I will have been guarding
 • you will have been guarding
 • he|she|it will have been guarding
 • we will have been guarding
 • you will have been guarding
 • they will have been guarding

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to guard

Present participle

 • guarding

Past participle

 • guarded

Perfect Participle

 • having guarded

Imperatív v angličtine pre sloveso to guard

Imperative

 • guard
 • let's guard
 • guard

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: emblemize entrust gobble grubstake guaranty gudgeon gulf home jubilate nationalize sheer underscore