Konjugácia slovesa glisten v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso glisten v angličtine.

Konjugácia slovesa glisten v prítomnom čase

Present Tense

 • I glisten
 • you glisten
 • he|she|it glistens
 • we glisten
 • you glisten
 • they glisten

Present Continuous

 • I am glistening
 • you are glistening
 • he|she|it is glistening
 • we are glistening
 • you are glistening
 • they are glistening

Present Perfect

 • I have glistened
 • you have glistened
 • he|she|it has glistened
 • we have glistened
 • you have glistened
 • they have glistened

Present Perfect Continuous

 • I have been glistening
 • you have been glistening
 • he|she|it has been glistening
 • we have been glistening
 • you have been glistening
 • they have been glistening

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa glisten v minulých časoch

Simple past

 • I glistened
 • you glistened
 • he|she|it glistened
 • we glistened
 • you glistened
 • they glistened

Past continuous

 • I was glistening
 • you were glistening
 • he|she|it was glistening
 • we were glistening
 • you were glistening
 • they were glistening

Past perfect

 • I had glistened
 • you had glistened
 • he|she|it had glistened
 • we had glistened
 • you had glistened
 • they had glistened

Past perfect continuous

 • I had been glistening
 • you had been glistening
 • he|she|it had been glistening
 • we had been glistening
 • you had been glistening
 • they had been glistening

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa glisten vo futurálnom čase

Future

 • I will glisten
 • you will glisten
 • he|she|it will glisten
 • we will glisten
 • you will glisten
 • they will glisten

Future continuous

 • I will be glistening
 • you will be glistening
 • he|she|it will be glistening
 • we will be glistening
 • you will be glistening
 • they will be glistening

Future perfect

 • I will have glistened
 • you will have glistened
 • he|she|it will have glistened
 • we will have glistened
 • you will have glistened
 • they will have glistened

Future perfect continuous

 • I will have been glistening
 • you will have been glistening
 • he|she|it will have been glistening
 • we will have been glistening
 • you will have been glistening
 • they will have been glistening

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to glisten

Present participle

 • glistening

Past participle

 • glistened

Perfect Participle

 • having glistened

Imperatív v angličtine pre sloveso to glisten

Imperative

 • glisten
 • let's glisten
 • glisten

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: dub emplane garrotte gleam glissade glister glorify hatch invest molest scurry tucker