Konjugácia slovesa gin v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso gin v angličtine.

Konjugácia slovesa gin v prítomnom čase

Present Tense

 • I gin
 • you gin
 • he|she|it gins
 • we gin
 • you gin
 • they gin

Present Continuous

 • I am ginning
 • you are ginning
 • he|she|it is ginning
 • we are ginning
 • you are ginning
 • they are ginning

Present Perfect

 • I have ginned
 • you have ginned
 • he|she|it has ginned
 • we have ginned
 • you have ginned
 • they have ginned

Present Perfect Continuous

 • I have been ginning
 • you have been ginning
 • he|she|it has been ginning
 • we have been ginning
 • you have been ginning
 • they have been ginning

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa gin v minulých časoch

Simple past

 • I ginned
 • you ginned
 • he|she|it ginned
 • we ginned
 • you ginned
 • they ginned

Past continuous

 • I was ginning
 • you were ginning
 • he|she|it was ginning
 • we were ginning
 • you were ginning
 • they were ginning

Past perfect

 • I had ginned
 • you had ginned
 • he|she|it had ginned
 • we had ginned
 • you had ginned
 • they had ginned

Past perfect continuous

 • I had been ginning
 • you had been ginning
 • he|she|it had been ginning
 • we had been ginning
 • you had been ginning
 • they had been ginning

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa gin vo futurálnom čase

Future

 • I will gin
 • you will gin
 • he|she|it will gin
 • we will gin
 • you will gin
 • they will gin

Future continuous

 • I will be ginning
 • you will be ginning
 • he|she|it will be ginning
 • we will be ginning
 • you will be ginning
 • they will be ginning

Future perfect

 • I will have ginned
 • you will have ginned
 • he|she|it will have ginned
 • we will have ginned
 • you will have ginned
 • they will have ginned

Future perfect continuous

 • I will have been ginning
 • you will have been ginning
 • he|she|it will have been ginning
 • we will have been ginning
 • you will have been ginning
 • they will have been ginning

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to gin

Present participle

 • ginning

Past participle

 • ginned

Perfect Participle

 • having ginned

Imperatív v angličtine pre sloveso to gin

Imperative

 • gin
 • let's gin
 • gin

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: drift embody galvanise gift-wrap gimlet ginger gladhand harangue intrench mitch scroll tropicalize