Konjugácia slovesa gang v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso gang v angličtine.

Konjugácia slovesa gang v prítomnom čase

Present Tense

 • I gang
 • you gang
 • he|she|it gangs
 • we gang
 • you gang
 • they gang

Present Continuous

 • I am ganging
 • you are ganging
 • he|she|it is ganging
 • we are ganging
 • you are ganging
 • they are ganging

Present Perfect

 • I have ganged
 • you have ganged
 • he|she|it has ganged
 • we have ganged
 • you have ganged
 • they have ganged

Present Perfect Continuous

 • I have been ganging
 • you have been ganging
 • he|she|it has been ganging
 • we have been ganging
 • you have been ganging
 • they have been ganging

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa gang v minulých časoch

Simple past

 • I ganged
 • you ganged
 • he|she|it ganged
 • we ganged
 • you ganged
 • they ganged

Past continuous

 • I was ganging
 • you were ganging
 • he|she|it was ganging
 • we were ganging
 • you were ganging
 • they were ganging

Past perfect

 • I had ganged
 • you had ganged
 • he|she|it had ganged
 • we had ganged
 • you had ganged
 • they had ganged

Past perfect continuous

 • I had been ganging
 • you had been ganging
 • he|she|it had been ganging
 • we had been ganging
 • you had been ganging
 • they had been ganging

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa gang vo futurálnom čase

Future

 • I will gang
 • you will gang
 • he|she|it will gang
 • we will gang
 • you will gang
 • they will gang

Future continuous

 • I will be ganging
 • you will be ganging
 • he|she|it will be ganging
 • we will be ganging
 • you will be ganging
 • they will be ganging

Future perfect

 • I will have ganged
 • you will have ganged
 • he|she|it will have ganged
 • we will have ganged
 • you will have ganged
 • they will have ganged

Future perfect continuous

 • I will have been ganging
 • you will have been ganging
 • he|she|it will have been ganging
 • we will have been ganging
 • you will have been ganging
 • they will have been ganging

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to gang

Present participle

 • ganging

Past participle

 • ganged

Perfect Participle

 • having ganged

Imperatív v angličtine pre sloveso to gang

Imperative

 • gang
 • let's gang
 • gang

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: dominate eat frenzy galvanise gammon gang-bang garble guaranty institutionalize minimize scab transcribe