Konjugácia slovesa flee v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso flee v angličtine.

Konjugácia slovesa flee v prítomnom čase

Present Tense

 • I flee
 • you flee
 • he|she|it flees
 • we flee
 • you flee
 • they flee

Present Continuous

 • I am fleeing
 • you are fleeing
 • he|she|it is fleeing
 • we are fleeing
 • you are fleeing
 • they are fleeing

Present Perfect

 • I have fled
 • you have fled
 • he|she|it has fled
 • we have fled
 • you have fled
 • they have fled

Present Perfect Continuous

 • I have been fleeing
 • you have been fleeing
 • he|she|it has been fleeing
 • we have been fleeing
 • you have been fleeing
 • they have been fleeing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa flee v minulých časoch

Simple past

 • I fled
 • you fled
 • he|she|it fled
 • we fled
 • you fled
 • they fled

Past continuous

 • I was fleeing
 • you were fleeing
 • he|she|it was fleeing
 • we were fleeing
 • you were fleeing
 • they were fleeing

Past perfect

 • I had fled
 • you had fled
 • he|she|it had fled
 • we had fled
 • you had fled
 • they had fled

Past perfect continuous

 • I had been fleeing
 • you had been fleeing
 • he|she|it had been fleeing
 • we had been fleeing
 • you had been fleeing
 • they had been fleeing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa flee vo futurálnom čase

Future

 • I will flee
 • you will flee
 • he|she|it will flee
 • we will flee
 • you will flee
 • they will flee

Future continuous

 • I will be fleeing
 • you will be fleeing
 • he|she|it will be fleeing
 • we will be fleeing
 • you will be fleeing
 • they will be fleeing

Future perfect

 • I will have fled
 • you will have fled
 • he|she|it will have fled
 • we will have fled
 • you will have fled
 • they will have fled

Future perfect continuous

 • I will have been fleeing
 • you will have been fleeing
 • he|she|it will have been fleeing
 • we will have been fleeing
 • you will have been fleeing
 • they will have been fleeing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to flee

Present participle

 • fleeing

Past participle

 • fled

Perfect Participle

 • having fled

Imperatív v angličtine pre sloveso to flee

Imperative

 • flee
 • let's flee
 • flee

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: diaper dish feudalize flatter fledge fleece flicker frostbite hulk lipread respect tackle