Konjugácia slovesa drive v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso drive v angličtine.

Konjugácia slovesa drive v prítomnom čase

Present Tense

 • I drive
 • you drive
 • he|she|it drives
 • we drive
 • you drive
 • they drive

Present Continuous

 • I am driving
 • you are driving
 • he|she|it is driving
 • we are driving
 • you are driving
 • they are driving

Present Perfect

 • I have driven
 • you have driven
 • he|she|it has driven
 • we have driven
 • you have driven
 • they have driven

Present Perfect Continuous

 • I have been driving
 • you have been driving
 • he|she|it has been driving
 • we have been driving
 • you have been driving
 • they have been driving

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa drive v minulých časoch

Simple past

 • I drove
 • you drove
 • he|she|it drove
 • we drove
 • you drove
 • they drove

Past continuous

 • I was driving
 • you were driving
 • he|she|it was driving
 • we were driving
 • you were driving
 • they were driving

Past perfect

 • I had driven
 • you had driven
 • he|she|it had driven
 • we had driven
 • you had driven
 • they had driven

Past perfect continuous

 • I had been driving
 • you had been driving
 • he|she|it had been driving
 • we had been driving
 • you had been driving
 • they had been driving

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa drive vo futurálnom čase

Future

 • I will drive
 • you will drive
 • he|she|it will drive
 • we will drive
 • you will drive
 • they will drive

Future continuous

 • I will be driving
 • you will be driving
 • he|she|it will be driving
 • we will be driving
 • you will be driving
 • they will be driving

Future perfect

 • I will have driven
 • you will have driven
 • he|she|it will have driven
 • we will have driven
 • you will have driven
 • they will have driven

Future perfect continuous

 • I will have been driving
 • you will have been driving
 • he|she|it will have been driving
 • we will have been driving
 • you will have been driving
 • they will have been driving

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to drive

Present participle

 • driving

Past participle

 • driven

Perfect Participle

 • having driven

Imperatív v angličtine pre sloveso to drive

Imperative

 • drive
 • let's drive
 • drive

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: contribute craze domesticate dress drip-feed drivel drown engrail forehand idolatrize privilege slump