Konjugácia slovesa do v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso do v angličtine.

Konjugácia slovesa do v prítomnom čase

Present Tense

 • I do
 • you do
 • he|she|it does
 • we do
 • you do
 • they do

Present Continuous

 • I am doing
 • you are doing
 • he|she|it is doing
 • we are doing
 • you are doing
 • they are doing

Present Perfect

 • I have done
 • you have done
 • he|she|it has done
 • we have done
 • you have done
 • they have done

Present Perfect Continuous

 • I have been doing
 • you have been doing
 • he|she|it has been doing
 • we have been doing
 • you have been doing
 • they have been doing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa do v minulých časoch

Simple past

 • I did
 • you did
 • he|she|it did
 • we did
 • you did
 • they did

Past continuous

 • I was doing
 • you were doing
 • he|she|it was doing
 • we were doing
 • you were doing
 • they were doing

Past perfect

 • I had done
 • you had done
 • he|she|it had done
 • we had done
 • you had done
 • they had done

Past perfect continuous

 • I had been doing
 • you had been doing
 • he|she|it had been doing
 • we had been doing
 • you had been doing
 • they had been doing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa do vo futurálnom čase

Future

 • I will do
 • you will do
 • he|she|it will do
 • we will do
 • you will do
 • they will do

Future continuous

 • I will be doing
 • you will be doing
 • he|she|it will be doing
 • we will be doing
 • you will be doing
 • they will be doing

Future perfect

 • I will have done
 • you will have done
 • he|she|it will have done
 • we will have done
 • you will have done
 • they will have done

Future perfect continuous

 • I will have been doing
 • you will have been doing
 • he|she|it will have been doing
 • we will have been doing
 • you will have been doing
 • they will have been doing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to do

Present participle

 • doing

Past participle

 • done

Perfect Participle

 • having done

Imperatív v angličtine pre sloveso to do

Imperative

 • do
 • let's do
 • do

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: conceptualise copy disorientate divinize dizzy dock dogear elute flex honk pre-wash sizzle