Konjugácia slovesa diphthongise v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso diphthongise v angličtine.

Konjugácia slovesa diphthongise v prítomnom čase

Present Tense

 • I diphthongise
 • you diphthongise
 • he|she|it diphthongises
 • we diphthongise
 • you diphthongise
 • they diphthongise

Present Continuous

 • I am diphthongising
 • you are diphthongising
 • he|she|it is diphthongising
 • we are diphthongising
 • you are diphthongising
 • they are diphthongising

Present Perfect

 • I have diphthongised
 • you have diphthongised
 • he|she|it has diphthongised
 • we have diphthongised
 • you have diphthongised
 • they have diphthongised

Present Perfect Continuous

 • I have been diphthongising
 • you have been diphthongising
 • he|she|it has been diphthongising
 • we have been diphthongising
 • you have been diphthongising
 • they have been diphthongising

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa diphthongise v minulých časoch

Simple past

 • I diphthongised
 • you diphthongised
 • he|she|it diphthongised
 • we diphthongised
 • you diphthongised
 • they diphthongised

Past continuous

 • I was diphthongising
 • you were diphthongising
 • he|she|it was diphthongising
 • we were diphthongising
 • you were diphthongising
 • they were diphthongising

Past perfect

 • I had diphthongised
 • you had diphthongised
 • he|she|it had diphthongised
 • we had diphthongised
 • you had diphthongised
 • they had diphthongised

Past perfect continuous

 • I had been diphthongising
 • you had been diphthongising
 • he|she|it had been diphthongising
 • we had been diphthongising
 • you had been diphthongising
 • they had been diphthongising

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa diphthongise vo futurálnom čase

Future

 • I will diphthongise
 • you will diphthongise
 • he|she|it will diphthongise
 • we will diphthongise
 • you will diphthongise
 • they will diphthongise

Future continuous

 • I will be diphthongising
 • you will be diphthongising
 • he|she|it will be diphthongising
 • we will be diphthongising
 • you will be diphthongising
 • they will be diphthongising

Future perfect

 • I will have diphthongised
 • you will have diphthongised
 • he|she|it will have diphthongised
 • we will have diphthongised
 • you will have diphthongised
 • they will have diphthongised

Future perfect continuous

 • I will have been diphthongising
 • you will have been diphthongising
 • he|she|it will have been diphthongising
 • we will have been diphthongising
 • you will have been diphthongising
 • they will have been diphthongising

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to diphthongise

Present participle

 • diphthongising

Past participle

 • diphthongised

Perfect Participle

 • having diphthongised

Imperatív v angličtine pre sloveso to diphthongise

Imperative

 • diphthongise
 • let's diphthongise
 • diphthongise

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: circumvent colonise destroy dimple dip diphthongize disaccustom dizzy exterminate gulf pickle seize