Konjugácia slovesa cost v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso cost v angličtine.

Konjugácia slovesa cost v prítomnom čase

Present Tense

 • I cost
 • you cost
 • he|she|it costs
 • we cost
 • you cost
 • they cost

Present Continuous

 • I am costing
 • you are costing
 • he|she|it is costing
 • we are costing
 • you are costing
 • they are costing

Present Perfect

 • I have cost/costed
 • you have cost/costed
 • he|she|it has cost/costed
 • we have cost/costed
 • you have cost/costed
 • they have cost/costed

Present Perfect Continuous

 • I have been costing
 • you have been costing
 • he|she|it has been costing
 • we have been costing
 • you have been costing
 • they have been costing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa cost v minulých časoch

Simple past

 • I cost/costed
 • you cost/costed
 • he|she|it cost/costed
 • we cost/costed
 • you cost/costed
 • they cost/costed

Past continuous

 • I was costing
 • you were costing
 • he|she|it was costing
 • we were costing
 • you were costing
 • they were costing

Past perfect

 • I had cost/costed
 • you had cost/costed
 • he|she|it had cost/costed
 • we had cost/costed
 • you had cost/costed
 • they had cost/costed

Past perfect continuous

 • I had been costing
 • you had been costing
 • he|she|it had been costing
 • we had been costing
 • you had been costing
 • they had been costing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa cost vo futurálnom čase

Future

 • I will cost
 • you will cost
 • he|she|it will cost
 • we will cost
 • you will cost
 • they will cost

Future continuous

 • I will be costing
 • you will be costing
 • he|she|it will be costing
 • we will be costing
 • you will be costing
 • they will be costing

Future perfect

 • I will have cost/costed
 • you will have cost/costed
 • he|she|it will have cost/costed
 • we will have cost/costed
 • you will have cost/costed
 • they will have cost/costed

Future perfect continuous

 • I will have been costing
 • you will have been costing
 • he|she|it will have been costing
 • we will have been costing
 • you will have been costing
 • they will have been costing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to cost

Present participle

 • costing

Past participle

 • cost/costed

Perfect Participle

 • having cost/costed

Imperatív v angličtine pre sloveso to cost

Imperative

 • cost
 • let's cost
 • cost

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: bight boost containerize corrupt cosset costar countenance dap dispend fax murder reformat