Konjugácia slovesa corbel v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso corbel v angličtine.

Konjugácia slovesa corbel v prítomnom čase

Present Tense

 • I corbel
 • you corbel
 • he|she|it corbels
 • we corbel
 • you corbel
 • they corbel

Present Continuous

 • I am corbelling
 • you are corbelling
 • he|she|it is corbelling
 • we are corbelling
 • you are corbelling
 • they are corbelling

Present Perfect

 • I have corbelled
 • you have corbelled
 • he|she|it has corbelled
 • we have corbelled
 • you have corbelled
 • they have corbelled

Present Perfect Continuous

 • I have been corbelling
 • you have been corbelling
 • he|she|it has been corbelling
 • we have been corbelling
 • you have been corbelling
 • they have been corbelling

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa corbel v minulých časoch

Simple past

 • I corbelled
 • you corbelled
 • he|she|it corbelled
 • we corbelled
 • you corbelled
 • they corbelled

Past continuous

 • I was corbelling
 • you were corbelling
 • he|she|it was corbelling
 • we were corbelling
 • you were corbelling
 • they were corbelling

Past perfect

 • I had corbelled
 • you had corbelled
 • he|she|it had corbelled
 • we had corbelled
 • you had corbelled
 • they had corbelled

Past perfect continuous

 • I had been corbelling
 • you had been corbelling
 • he|she|it had been corbelling
 • we had been corbelling
 • you had been corbelling
 • they had been corbelling

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa corbel vo futurálnom čase

Future

 • I will corbel
 • you will corbel
 • he|she|it will corbel
 • we will corbel
 • you will corbel
 • they will corbel

Future continuous

 • I will be corbelling
 • you will be corbelling
 • he|she|it will be corbelling
 • we will be corbelling
 • you will be corbelling
 • they will be corbelling

Future perfect

 • I will have corbelled
 • you will have corbelled
 • he|she|it will have corbelled
 • we will have corbelled
 • you will have corbelled
 • they will have corbelled

Future perfect continuous

 • I will have been corbelling
 • you will have been corbelling
 • he|she|it will have been corbelling
 • we will have been corbelling
 • you will have been corbelling
 • they will have been corbelling

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to corbel

Present participle

 • corbelling

Past participle

 • corbelled

Perfect Participle

 • having corbelled

Imperatív v angličtine pre sloveso to corbel

Imperative

 • corbel
 • let's corbel
 • corbel

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: bestride bodycheck conserve copulate coquet cord corral cutback disinter farewell move reenter