Konjugácia slovesa career v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso career v angličtine.

Konjugácia slovesa career v prítomnom čase

Present Tense

 • I career
 • you career
 • he|she|it careers
 • we career
 • you career
 • they career

Present Continuous

 • I am careering
 • you are careering
 • he|she|it is careering
 • we are careering
 • you are careering
 • they are careering

Present Perfect

 • I have careered
 • you have careered
 • he|she|it has careered
 • we have careered
 • you have careered
 • they have careered

Present Perfect Continuous

 • I have been careering
 • you have been careering
 • he|she|it has been careering
 • we have been careering
 • you have been careering
 • they have been careering

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa career v minulých časoch

Simple past

 • I careered
 • you careered
 • he|she|it careered
 • we careered
 • you careered
 • they careered

Past continuous

 • I was careering
 • you were careering
 • he|she|it was careering
 • we were careering
 • you were careering
 • they were careering

Past perfect

 • I had careered
 • you had careered
 • he|she|it had careered
 • we had careered
 • you had careered
 • they had careered

Past perfect continuous

 • I had been careering
 • you had been careering
 • he|she|it had been careering
 • we had been careering
 • you had been careering
 • they had been careering

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa career vo futurálnom čase

Future

 • I will career
 • you will career
 • he|she|it will career
 • we will career
 • you will career
 • they will career

Future continuous

 • I will be careering
 • you will be careering
 • he|she|it will be careering
 • we will be careering
 • you will be careering
 • they will be careering

Future perfect

 • I will have careered
 • you will have careered
 • he|she|it will have careered
 • we will have careered
 • you will have careered
 • they will have careered

Future perfect continuous

 • I will have been careering
 • you will have been careering
 • he|she|it will have been careering
 • we will have been careering
 • you will have been careering
 • they will have been careering

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to career

Present participle

 • careering

Past participle

 • careered

Perfect Participle

 • having careered

Imperatív v angličtine pre sloveso to career

Imperative

 • career
 • let's career
 • career

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: accommodate alliterate bypass carbonise careen caress carouse civilise culture dote knuckle pose