Konjugácia slovesa carbolize v slovenčine vo všetkých časoch

Tu sú konjugačné tabuľky pre sloveso carbolize v angličtine.

Konjugácia slovesa carbolize v prítomnom čase

Present Tense

 • I carbolize
 • you carbolize
 • he|she|it carbolizes
 • we carbolize
 • you carbolize
 • they carbolize

Present Continuous

 • I am carbolizing
 • you are carbolizing
 • he|she|it is carbolizing
 • we are carbolizing
 • you are carbolizing
 • they are carbolizing

Present Perfect

 • I have carbolized
 • you have carbolized
 • he|she|it has carbolized
 • we have carbolized
 • you have carbolized
 • they have carbolized

Present Perfect Continuous

 • I have been carbolizing
 • you have been carbolizing
 • he|she|it has been carbolizing
 • we have been carbolizing
 • you have been carbolizing
 • they have been carbolizing

Ako používať tieto časy v angličtine? Present vyjadruje v angličtine zvyk, frekvenciu, všeobecnú pravdu a stav. Present Continuous vyjadruje predovšetkým myšlienku činnosti alebo aktivity, ktorá stále prebieha. Present Perfect vyjadruje pojmy, ktoré sa vždy vzťahujú na prítomnosť alebo dôsledok udalosti. A napokon Present Perfect Continuous spája s predstavou činnosti predstavu trvania.

Konjugácia slovesa carbolize v minulých časoch

Simple past

 • I carbolized
 • you carbolized
 • he|she|it carbolized
 • we carbolized
 • you carbolized
 • they carbolized

Past continuous

 • I was carbolizing
 • you were carbolizing
 • he|she|it was carbolizing
 • we were carbolizing
 • you were carbolizing
 • they were carbolizing

Past perfect

 • I had carbolized
 • you had carbolized
 • he|she|it had carbolized
 • we had carbolized
 • you had carbolized
 • they had carbolized

Past perfect continuous

 • I had been carbolizing
 • you had been carbolizing
 • he|she|it had been carbolizing
 • we had been carbolizing
 • you had been carbolizing
 • they had been carbolizing

Ako sa používajú tieto časy v angličtine? Prostý minulý čas vyjadruje dokončené činnosti, ktoré nesúvisia s prítomnosťou, datované minulé činnosti alebo zvyky. V angličtine sa používa veľmi často. Na druhej strane Past Continuous (Simple Past + ING) sa používa na to, aby sme hovorili o prebiehajúcich činnostiach v minulosti alebo o prebiehajúcej činnosti v minulosti, keď nastala iná činnosť. Past Perfect sa používa na označenie toho, že dej sa uskutočnil pred iným minulým dejom. A napokon Past Perfect Continuous sa používa na označenie nepretržitého deja v minulosti, ktorý pokračoval až do iného minulého deja.

Konjugácia slovesa carbolize vo futurálnom čase

Future

 • I will carbolize
 • you will carbolize
 • he|she|it will carbolize
 • we will carbolize
 • you will carbolize
 • they will carbolize

Future continuous

 • I will be carbolizing
 • you will be carbolizing
 • he|she|it will be carbolizing
 • we will be carbolizing
 • you will be carbolizing
 • they will be carbolizing

Future perfect

 • I will have carbolized
 • you will have carbolized
 • he|she|it will have carbolized
 • we will have carbolized
 • you will have carbolized
 • they will have carbolized

Future perfect continuous

 • I will have been carbolizing
 • you will have been carbolizing
 • he|she|it will have been carbolizing
 • we will have been carbolizing
 • you will have been carbolizing
 • they will have been carbolizing

Ako používate tieto časy v angličtine? Čas budúci sa používa na rozprávanie o faktických činnostiach v budúcnosti. Future Continuous sa používa na rozprávanie o veciach, ktoré sa budú diať v budúcnosti. Future Perfect je časovanie, ktoré sa v angličtine nepoužíva často, toto časovanie sa používa na rozprávanie o budúcom faktickom deji pred iným dejom. A napokon Future Perfect Continuous sa používa veľmi zriedkavo, tento čas sa používa na to, aby sme hovorili o budúcom deji prebiehajúcom a predchádzajúcom inému.

Rôzne tvary príčastia v angličtine pri slovese to carbolize

Present participle

 • carbolizing

Past participle

 • carbolized

Perfect Participle

 • having carbolized

Imperatív v angličtine pre sloveso to carbolize

Imperative

 • carbolize
 • let's carbolize
 • carbolize

Konjugovať ďalšie sloveso v angličtine

Ďalšie náhodné slovesá na objavovanie v angličtine: accent alight bustle capsulize caravan carbonado career circumcise cuckold dong kneejerk populate